Success stories

Jak błyskawicznie zacząć sprzedaż w Internecie? Case study 3 Klientów Sky-Shop, którym się to udało

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa postawiły wielu przedsiębiorców przed bardzo trudnym wyborem: albo zawiesić działalność na bliżej nieokreślony czas, albo wypracować nowy model biznesowy, który pozwoli zachować płynność finansową i wciąż oferować usługi/produkty klientom. Nie ulega wątpliwościom, że większość firm wybrała drugą opcję. Nasze życie przeniosło się do świata online. To tu pracujemy, spędzamy czas […]

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.

// user.com