Jak otrzymać dotacje z Unii Europejskiej?


6 min
Prawo i podatki

Czy wiesz, że możesz ubiegać się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej lub rozwój firmy z Funduszy Europejskich? Dzięki dotacjom z UE otworzysz własny biznes bez pieniędzy i pozyskasz środki, dzięki którym zainwestujesz w rozbudowę swojego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak otrzymać dotacje z Unii Europejskiej krok po kroku.

 • Dowiedz się, na jakie dotacje z EU możesz liczyć i w jakich formach są przyznawane.
 • Sprawdź, kiedy i gdzie szukać dofinansowania na otworzenie i rozwój firmy.
 • Poznaj specyfikę składania wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.

Dotacje z Uni Europejskiej

Fundusze Europejskie przeznaczone na dotacje na założenie firmy, przydzielane są w ramach Działania 6.2 PO KLWsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Część przyporządkowanych do niego projektów ma charakter lokalny, inne ogólnopolski.

Różne dofinansowania zapewniają także dotacje UE z innych programów – ogólnopolskich (np. Inteligentny Rozwój), międzynarodowych (np. Europejskiej Współpracy Terytorialnej) czy też tematycznych (np. Wiedza i Edukacja czy Rybactwo i Morze). 

Forma dofinansowania z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich nie zawsze oznacza bezzwrotną dotację. Może przybrać również inną formę, w tym najczęściej: 

 • kredytu czy pożyczki na preferencyjnych warunkach;
 • funduszu kapitałowego lub poręczenia;
 • bonu na szkolenie; 
 • doradztwa dla firmy lub dostępu do usługi rozwojowej, np. kursu zawodowego, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, konferencji czy warsztatów networkingowych 
 • stypendiów, staży oraz innych form wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.

👉 Zobacz też, jak otworzyć własny biznes bez pieniędzy.

Jak otrzymać dotację z Unii Europejskiej?

Sprawdź, jak uzyskać dotację z funduszy unijnych w kilku prostych krokach.

1. Znajdź odpowiedni projekt

O dofinansowanie z UE możesz ubiegać między innymi:

 • W Wojewódzkim lub Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • W miejscowym samorządzie (np. Urzędzie Gminy);
 • W różnego typu fundacjach;
 • W akademickich inkubatorach przedsiębiorczości;
 • Z programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza i Edukacja; Europejska Współpraca Terytorialna, Rozwój Obszarów Wiejskich; Rybactwo i Morze.

Nowe projekty ogłaszane są przez ww. jednostki w pierwszym kwartale każdego roku. Warto wtedy skorzystać z wyszukiwarki dotacji. Dodatkową zaletą wynikającą z wyboru tego sposobu poszukiwania projektu jest fakt, że wyszukiwarka dobiera projekty do profilu beneficjenta oraz dziedziny, w jakiej chce działać.

2. Sprawdź, czy spełniasz kryteria naboru 

Nieograniczony dostęp do dotacji zakończył się w 2015 roku. W bieżącym, aby ubiegać się o przyznanie środków z Unii Europejskiej, musisz spełniać określone w kryteriach naboru do określonego projektu wymagania. Dotyczyć mogą na przykład: 

 • ograniczenia wieku uczestników np. tylko do osób do 30 r.ż. lub jedynie seniorów; 
 • miejsca zamieszkania, np. na terenie konkretnej gminy czy określonej wielkości miasta;
 • statusu ekonomicznego i rodzinnego, np. średnich zarobków rocznych, samotnego macierzyństwa czy pochodzenia z rodziny wielodzietnej; 
 • statusu na rynku pracy, w przypadku dotacji dla osób bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wielkości lub udziału procentowego wkładu własnego

3. Dowiedz się więcej o projekcie 

Ze szczegółami na temat wybranego projektu możesz zapoznać się czytając opis programu, w którym znajdziesz między innymi: 

 • harmonogram z terminami składania dokumentów i etapami naboru; 
 • formularze wniosków i innych załączników wraz z instrukcjami wypełniania; 
 • opisy procedur, dane kontaktowe do jednostek realizujących projekt i inne ważne informacje

4. Przygotuj dokumenty

To najbardziej pracochłonna część procesu ubiegania się o dotację. Zestaw dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem wygląda nieco inaczej w przypadku każdego z projektów. Zazwyczaj jednak składa się minimum z:

 • biznesplanu wraz załącznikami; 
 • formularza wybranego programu operacyjnego; 
 • różnego typu zgód i oświadczeń.

👉 Sprawdź, jak przygotować biznesplan sklepu internetowego.

Potrzebne dokumenty należy opracować w dwóch wersjach – papierowej i elektronicznej.

W ich przygotowaniu może pomóc Ci fundacja, inkubator przedsiębiorczości lub firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy z środków UE. 

Sky-Shop współpracuje z osobami ubiegającymi się o dotacje z UE, zapewniając im potrzebne dokumenty takie jak np. faktury z odpowiednimi zapisami czy list intencyjny.

Otwórz sklep internetowy na Sky-Shop!

Nasza platforma e-commerce to:

 • Kompletny system do sprzedaży internetowej wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel online;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Intuicyjna obsługa, bezpłatne materiały edukacyjne, nieograniczone wsparcie techniczne i niezobowiązujący okres testowy!

5. Pilnuj terminów! 

Złóż dokumenty w wyznaczonym terminie, a następnie… uzbrój się w cierpliwość, ponieważ ich przetwarzanie trwa czasem miesiącami. Wnioski o dotacje z UE sprawdzane są zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym – z obu względów mogą być odrzucane.

O wynikach postępowania informuje się przeważnie w formie oficjalnego komunikatu – musisz zatem pilnować terminu, w którym taki ma się pojawić. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz musiał w wyznaczonym czasie podpisać odpowiednią umowę – w przeciwnym wypadku, dotacja trafi w ręce innej osoby.

Odrzucenie wniosku o dotacje wymaga uzasadnienia. Jeśli więc Twój wniosek zostanie odrzucony, z pewnością dowiesz się, dlaczego tak się stało. Będziesz dzięki temu mógł poprawić dokumenty, by wziąć udział w procesie ubiegania się o dotację w ramach innego projektu.

Podsumowanie

O dotację z Unii Europejskiej na założenie działalności gospodarczej lub rozwój firmy, którą prowadzisz, możesz ubiegać się w ramach wielu projektów unijnych. Najlepiej zrobisz, jeśli poszukasz odpowiedniego dla siebie na początku nowego roku – wtedy pojawia się ich najwięcej.

Jeśli chcesz otrzymać dotacje z Unii Europejskiej, musisz przygotować szereg wymienionych w szczegółach wybranego projektu dokumentów, a następnie uzbroić się w cierpliwość (czas rozpatrywania wniosków jest długi) oraz czujność (aby nie przegapić żadnego z terminów).

Chcesz otworzyć biznes związany ze sprzedażą internetową? Możemy Ci pomóc w złożeniu wniosku o dotacje! W Sky-Shop dostarczamy klientom dokumenty niezbędne do pozyskania Funduszy Europejskich na założenie i rozwój firmy w branży e-commerce – skontaktuj się z nami. by dowiedzieć się więcej na ten temat!

3.88 avg. rating (79% score) - 8 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.