Sky-Shop Blog Prawo i podatki Działalność gospodarcza Jak otrzymać dotacje unijne na rozwój firmy? Procedura składania wniosków o dofinansowanie z UE 2024

Jak otrzymać dotacje unijne na rozwój firmy? Procedura składania wniosków o dofinansowanie z UE 2024

Działalność gospodarcza
6 min

Czy wiesz, że w ramach Funduszy Europejskich możesz uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwój firmy? Dzięki dotacjom z UE otworzysz biznes bez własnego kapitału i pozyskasz środki, które będziesz mógł zainwestować w rozbudowę swojego przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak otrzymać dotacje z Unii Europejskiej krok po kroku.

 • Dowiedz się, z jakich form finansowania unijnego możesz skorzystać i w jakich formach jest ono przyznawane.
 • Sprawdź, kiedy i gdzie szukać dofinansowania z UE na rozpoczęcie i rozwój działalności.
 • Poznaj procedurę składania wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.

Jakie dotacje unijne na rozwój firmy możesz otrzymać?

Fundusze Europejskie, przeznaczone na dotacje na założenie firmy, przydzielane są w ramach Działania 6.2 PO KL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Część przyporządkowanych do niego projektów ma charakter lokalny, inne ogólnopolski.

Różne formy dofinansowania z Unii zapewniają także inne programy  – ogólnopolskie (np. Inteligentny Rozwój), międzynarodowe (np. Europejskiej Współpracy Terytorialnej) czy też tematyczne (np. Wiedza i Edukacja czy Rybactwo i Morze).

Formy dofinansowania z Funduszy Europejskich

Dofinansowanie z budżetu UE nie zawsze oznacza bezzwrotną dotacjęMoże przybrać również inną formę, w tym najczęściej:

 • kredytu czy pożyczki na preferencyjnych warunkach;
 • funduszu kapitałowego lub poręczenia;
 • bonu na szkolenie;
 • doradztwa dla firmy lub dostępu do usługi rozwojowej, np. kursu zawodowego, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, konferencji czy warsztatów networkingowych;
 • stypendiów, staży oraz innych form wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób z problemami na rynku pracy.

👉 Zobacz też, jak otworzyć własną firmę bez pieniędzy.

Jak ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej? Złóż wniosek o finansowanie!

Sprawdź, jak otrzymać dofinansowanie dla firmy z Unii Europejskiej! Aby ubiegać się o dotacje unijne, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

1. Znajdź odpowiedni projekt dla swojego przedsiębiorstwa

O dofinansowanie z UE możesz ubiegać m.in.:

 • w Powiatowym lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy;
 • w miejscowym samorządzie (np. Urzędzie Gminy);
 • w różnego typu fundacjach;
 • akademickich inkubatorach przedsiębiorczości;
 • w ramach programówInfrastruktura i ŚrodowiskoInteligentny RozwójPolska CyfrowaWiedza i EdukacjaEuropejska Współpraca Terytorialna, Rozwój Obszarów Wiejskich; Rybactwo i Morze.

Nowe projekty ogłaszane są przez ww. jednostki w okresie od stycznia do marca każdego roku. Warto wtedy skorzystać z wyszukiwarki dotacji w portalu Funduszy Europejskich. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że system dobiera projekty do profilu beneficjenta oraz dziedziny, w jakiej chce działać.

2. Sprawdź, czy spełniasz kryteria kwalifikacji i wyboru

Nieograniczony dostęp do dotacji zakończył się w 2015 roku. Aktualnie (2024 r.), aby starać się o dotację z Unii Europejskiej, potencjalni beneficjenci muszą spełniać wytyczne określone w kryteriach naboru do danego projektu. Mogą one dotyczyć na przykład:

 • ograniczenia wieku uczestników, np. tylko do 30 r.ż. lub jedynie seniorów;
 • miejsca zamieszkania, np. na terenie konkretnej gminy czy miasta określonej wielkości;
 • statusu ekonomicznego i rodzinnego, np. średnich zarobków rocznych, samotnego macierzyństwa, statusu osoby bezrobotnej czy pochodzenia z rodziny wielodzietnej;
 • statusu na rynku pracy, w przypadku dotacji dla osób bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wielkości lub udziału procentowego wkładu własnego.

Dotacje wypłacane są wielu różnym podmiotom działającym na rynku, w tym:

 • przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność (start-upom),
 • małym i średnim przedsiębiorstwom (np. e-commerce),
 • dużym firmom prowadzącym działalność pozarolniczą,
 • organizacjom pozarządowym i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego.

3. Dowiedz się więcej o wybranej dotacji na działalność

Ze szczegółami na temat wybranego projektu możesz się zapoznać, czytając opis programu, w którym znajdziesz między innymi: 

 • harmonogram z terminami składania dokumentów i etapami naboru;
 • formularze wniosków i innych załączników wraz z instrukcjami wypełniania;
 • opisy procedur, dane kontaktowe do jednostek realizujących projekt i inne ważne informacje.

4. Przygotuj biznesplan i inne dokumenty

To najbardziej pracochłonna część procesu ubiegania się o środki z funduszy unijnych. Zestaw dokumentów, które należy złożyć wraz z wnioskiem, wygląda nieco inaczej w przypadku każdego z projektów. Zazwyczaj jednak składa się przynajmniej z:

 • biznesplanu wraz załącznikami;
 • formularza wybranego programu operacyjnego;
 • różnego typu zgód i oświadczeń.

👉 Sprawdź, jak przygotować biznesplan sklepu internetowego.

Potrzebne dokumenty należy opracować w dwóch wersjach – papierowej i elektronicznej.

W ich przygotowaniu może pomóc Ci fundacja, inkubator przedsiębiorczości lub firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu środków europejskich.

Sky-Shop współpracuje z osobami ubiegającymi się o środki UE, zapewniając im potrzebne dokumenty – takie jak np. faktury z odpowiednimi zapisami czy list intencyjny.

Otwórz sklep internetowy na Sky-Shop!

Nasza platforma e-commerce to:

 • Kompletny system do sprzedaży internetowej wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel online;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Intuicyjna obsługa, bezpłatne materiały edukacyjne, nieograniczone wsparcie techniczne i niezobowiązujący okres testowy!

5. Pilnuj terminów składania wniosków i przyznawania środków unijnych

Złóż dokumenty w wyznaczonym terminie, a następnie… uzbrój się w cierpliwość, ponieważ ocena wniosku trwa czasem miesiącami. Jest on sprawdzany zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym – z obu względów może być odrzucony.

O wynikach postępowania informuje się przeważnie w formie oficjalnego komunikatu – musisz zatem pilnować terminu, w którym ma się on pojawić. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziesz musiał w wyznaczonym czasie podpisać umowę – w przeciwnym wypadku inny przedsiębiorca otrzyma pieniądze z budżetu Unii.

Odrzucenie wniosku o dotację wymaga uzasadnienia. Jeśli więc Twoja aplikacja zostanie oceniona negatywnie, z pewnością dowiesz się, dlaczego tak się stało. Będziesz mógł dzięki temu poprawić dokumenty, aby w przyszłości ubiegać się o dotację w ramach innego projektu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie unijne? Podsumowanie

O dotację z Unii Europejskiej na założenie własnej działalności gospodarczej lub rozwój firmy, którą prowadzisz, możesz ubiegać się w ramach wielu projektów unijnych. Najlepiej zrobisz, jeśli poszukasz odpowiedniego dla siebie dofinansowania na początku nowego roku – wtedy pojawia się ich najwięcej.

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie z Unii Europejskiej, musisz przygotować szereg dokumentów wymienionych w szczegółach wybranego projektu, a następnie uzbroić się w cierpliwość (czas rozpatrywania wniosków jest długi) oraz czujność (aby nie przegapić żadnego z terminów).

Masz pomysł na biznes związany ze sprzedażą internetową? Możemy pomóc Ci w złożeniu wniosku o dotację dla Twojej firmy! W Sky-Shop dostarczamy klientom dokumenty niezbędne do pozyskania Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności w branży e-commerce – skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

4.00 avg. rating (81% score) - 9 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.