Sky-Shop Blog Sklep internetowy Marketing sklepu Jak napisać biznesplan? Poradnik krok po kroku

Jak napisać biznesplan? Poradnik krok po kroku

Sklep internetowy
12 min

Masz świetny pomysł na biznes? Pora sprawdzić, czy ma on szanse powodzenia i przy okazji przekonać do niego innych.

Przed wejściem na rynek e-commerce warto poświęcić czas na analizę konkurencji i przyjrzenie się własnym pomysłom. Ustrukturyzowany dokument będzie stanowił plan działania w najbliższym czasie, a co więcej pozwoli Ci na uzyskanie dotacji czy wsparcia finansowego od Urzędu Pracy bądź innych instytucji. Dowiedz się jak napisać biznesplan!

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to dokument obejmujący plan powstania i późniejszego wzrostu Twojej firmy. Stanowi swego rodzaju drogowskaz i określa długofalowy kierunek rozwoju. Obejmuje szereg aspektów związanych z:

 • konkurencją,
 • mocnymi i słabymi stronami,
 • Twoimi zasobami,
 • kosztami i spodziewanymi przychodami (rachunek zysków i strat).

Jego celem jest pomoc w oszacowaniu rentowności nowego sklepu internetowego.

Dlaczego warto napisać biznesplan?

Choć wiele osób decyduje się na rozpoczęcie handlu w Internecie bez tworzenia biznesplanu, jest to dokument, który warto opracować zarówno ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania, jak i własny użytek.

Dowiedz się więcej o dofinansowaniu z Urzędu Pracy na sklep internetowy!

Szybkość i łatwość otworzenia własnego biznesu z wykorzystaniem oprogramowania sklepu internetowego w abonamencie nieco zniechęca do pozyskiwania danych i dogłębnej analizy rynku. Kiedy marzenia o własnej firmie mają wreszcie okazję się spełnić, chcemy jak najszybciej rozpocząć swoją działalność. Zdawać by się mogło, że natychmiastowe przejście do wyboru asortymentu i dopieszczanie wyglądu e-sklepu oszczędza cenny czas. Tymczasem może okazać się, że jest zupełnie inaczej.

Pochylenie się nad biznesplanem Twojej przyszłej firmy pozwoli:

 • określić wizję tworzonej od podstaw marki,
 • wypracować jej założenia,
 • a przede wszystkim dobrze poznać konkurencję.

Chwile spędzone nad tworzeniem każdego z punktów nie zostaną zmarnowane, bowiem zdobyte informacje pomogą kontrolować dotychczasowe postępy i jasno pokażą Ci, czy założenia zostały zrealizowane. Co więcej, dobrze opracowany biznesplan pomoże przewidzieć wiele sytuacji oraz przygotować się na rozmaite scenariusze, które dla osób pomijających wstępną analizę rynku będą stanowiły nieprzyjemne zaskoczenie.

Co powinien zawierać biznesplan?

Tak naprawdę każdy biznesplan może wyglądać inaczej. Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru, z którego każdy może korzystać podczas pisania biznesplanu. Wynika to z oczywistych względów – każdy biznes się od siebie różni, a każdy przedsiębiorca może mieć inną wizje prowadzenia własnej działalności i cele.

Pewne aspekty są jednak dosyć standardowe. Jakie elementy biznesplanu są najważniejsze?

1. Streszczenie całego przedsięwzięcia

Jak sama nazwa wskazuje, streszczenie przedsięwzięcia powinno zawierać wszystkie informacje w pigułce. Z tego też względu należałoby je napisać na samym końcu. Jego celem jest przybliżenie wizji projektu, przedstawienie Twojego doświadczenia oraz wiedzy, z której będziesz czerpał. Zadaniem streszczenia jest przekonanie, że wiesz, co robisz, a działania zostały przemyślane. W związku z tym, że stanowi nieodłączny punkt w biznesplanie przedkładanym w instytucjach, osoby tworzące biznesplan dla własnych potrzeb nie muszą się nad nim rozwodzić.

Jakie informacje zawrzeć w streszczeniu biznesplanu?

 • cel opracowania biznesplanu,
 • nazwę firmy,
 • informacje o właścicielach,
 • krótki opis działalności, rynku i potencjalnych klientów,
 • przewidywana wysokość przyszłej sprzedaży i kosztów,
 • źródła finansowania i plan wykorzystania pozyskanych środków.

Pamiętaj, że streszczeie powinno byż maksymalnie zwięzłe i przejrzyste. Powinno zawierać najważniejsze informacje, aby zainteresować potencjalnych inwestorów lub partnerów biznesowych.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia

Jest punktem, w którym zawierasz wszelkie formalne informacje związane z charakterem prowadzonej działalności oraz dotychczas poczynionymi działaniami. W jej skład wejdą m.in. uzyskane pozwolenia, zakres działalności oraz jej rodzaj, a także dane teleadresowe.

Co dokładnie należy uwzględnić w tej sekcji?

 • pełną nazwę przedsiębiorstwa i dane teleadresowe,
 • rodzaj działalności i jej zakres,
 • formę organizacyjno-prawną firmy,
 • misję i cel prowadzeia firmy,
 • wizję rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości.

3. Opis usług

Skup się na jak najdokładniejszym przedstawieniu Twojej oferty. Ilość punktów zawartych w opisie usług będzie uzależniona od tego, czy asortyment to Twój autorski produkt, czy też pochodzący od dystrybutorów. Opis usług powinien zawierać w sobie:

 • Nazwę, cenę, wady i zalety produktu lub usługi.
 • Koszty związane z jego dystrybucją.
 • Określoną grupę, do której jest kierowany, a także rynki sprzedaży.
 • Szacowaną wielkość produkcji bądź comiesięcznego kupna od producenta.
 • Cechy wyróżniające go na tle innych towarów z tego segmentu oraz technologiczne innowacje (jeśli takie zostały użyte).
 • Jeśli posiadasz już jakieś opinie na temat towarów – przedstaw je. Wspomnij o dużym zainteresowaniu i niszy rynkowej.

4. Kadra

Czas przejść do rozdzielania obowiązków i ustalenia przewidywanej struktury w firmie. W profesjonalnym biznesplanie powinny znaleźć się informacje zarówno o kadrze zarządzającej, jak i zatrudnionych pracownikach.

Co warto uwzględnić w tej sekcji?

 • planowaną liczbę zatrudnionych osób,
 • formę i okres zatrudnienia,
 • kompetencje, wykształcenie i kwalifikacje pracowników, 
 • wysokość płac, system premiowy i politykę awansów,
 •  firmy, z którymi zamierzasz współpracować np. w zakresie prowadzenia księgowości.

5. Analiza rynku i konkurencji

Analiza rynku i konkurencji stanowi najważniejszą, obszerną część biznesplanu. Opis aktualnej sytuacji będzie czynnikiem decydującym dla podjęcia decyzji o założeniu sklepu internetowego. W tym punkcie warto zawrzeć wcześniej wykonaną analizę SWOT oraz wnioski wyciągnięte z przyglądania się działaniom firm konkurencyjnych. Nie może zabraknąć w niej punktów takich jak:

 • Charakterystyka wybranego segmentu rynku.
 • Opis potencjalnych nabywców (buyer persona) i ich liczba.
 • Tendencje oraz wahania sprzedaży w zależności od sezonu.
 • Oczekiwania klientów względem towarów i usług.
 • Najważniejsi konkurenci i ich pozycja na rynku.
 • Działania, jakie muszą zostać podjęte, by wejść do branży.

Prowadząc analizę konkurencji pamiętaj, by na samym początku wyznaczyć obszary analizy danych. Kolejnym krokiem jest ich każdorazowe uwzględnienie. Tylko na tej podstawie będziesz w stanie rzetelnie porównywać poszczególne oferty i dostrzegać ewentualne luki.

6. Plan marketingowy

W przypadku biznesplanu, opracowanie strategii marketingowej jest niezwykle istotne. Twoja sprzedaż będzie skupiała się na działaniach online, toteż zaplanowanie własnego wizerunku oraz kanałów, którymi dotrzesz do odbiorców jest kluczowe. W strategii marketingowej muszą znaleźć się:

 • Formy promocji np. Facebook, Google Ads, działania związane z SEO, współpraca z influencerami.
 • Przekaz – spójny wizerunek firmy w każdym z mediów.
 • Przewidywane formy dodatkowe np. newsletter, akcje rabatowe, promocje świąteczne.
 • Dodatkowe kanały należące do marki, np. poradnikowy blog bądź kanał na YouTube.
 • Przewidywana reakcja konkurencyjnych firm na Twoje wejście na rynek.

Opracowana strategia marketingowa powinna zostać dopasowana do branży oraz ofert konkurencyjnych. Pamiętaj, że to, co sprawdza się u jednych, nie musi sprawdzić się u Ciebie. Przy tworzeniu planu warto oszacować koszty przedsięwzięcia oraz wstępny harmonogram działań.

7. Plan finansowy

Analiza finansowa rozpoczyna się od przedstawienia źródeł finansowania, przechodzi przez planowane wydatki i kończy się na oczekiwanym zysku w określonych kwartałach. Warto zawrzeć w niej różne warianty rozwoju, pamiętając o tym, że choć szacunki są dokładne, zawsze nimi pozostają. Planowana sprzedaż może być zarówno niższa, jak i wyższa, co przełoży się na zmiany w bilansie kosztów i zysków. Plan finansowy jest odpowiednim miejscem do założenia wariantu optymistycznego i pesymistycznego, co przełoży się na zarysowanie zakresu ryzyka inwestycyjnego.

8. Harmonogram działań

Harmonogram pomoże Ci uporządkować przyszłe działania i utwierdzi urzędników w przkonaniu (jeśli starasz się o dotację), że masz nie tylko świetny pomysł, ale też konkretny plan i wiesz, jak go zrealizować.

Co uwzględnić w takim harmonogramie?

 • Przewidywane terminy relaizacji poszczególnych zadań (np. zakup wyposażenia, formalne założenie firmy, zatrudnienie zaplecza pracowniczego).
 • Opis poszczególnych etapów całej inwestycji wraz z konkretnymi ramami czasowymi.
 • Charakterystyka najważniejszych czynników wpływających na realizację opisanych planów.
Na skróty

Załóż własny sklep internetowy - szybko i wygodnie!

 • Postaw na sklep internetowy z supportem w Sky-Shop.
 • Sprzedawaj na Allegro, Empik Place, OLX i w innych kanałach sprzedaży.
 • Obsługuj całą sprzedaż z jednego, wygodnego panelu administracyjnego.
 • Testuj przez 14 dni za darmo - bez zobowiązań!
Załóż sklep testowy już teraz tak jak ponad 35 000 innych osób!

Jak napisać dobry biznesplan krok po kroku?

Nie istnieje uniwersalny wzór biznesplanu, który spełni wszystkie z możliwych wymagań. Jeśli dokument tworzony jest w związku z ubieganiem się o dofinansowanie, w celu przedłożenia wybranej instytucji, konieczne jest zapoznanie się z wymogami dotyczącymi jego treści i struktury.

Jeśli tworzysz go na własny użytek, by sprawdzić, czy np. sklep internetowy jest opłacalnym biznesem, możesz pozwolić sobie na nieco luźniejszą formę. Tu przedsiębiorcy często decydują się na stworzenie skróconego biznesplanu opartego o analizę konkurencji, dogłębne poznanie grupy docelowej oraz planowane działania marketingowe wraz z przewidywanymi przychodami.

Możesz w nim pominąć wszelkie kwestie związane z charakterem zakładanej działalności, jej siedzibą oraz innymi uwarunkowaniami prawnymi – zwłaszcza jeśli rozpoczynasz od jednoosobowej działalności gospodarczej.

1. Zacznij od pomysłu np. na sklep internetowy

Wszystko zaczyna się od dobrego pomysłu na sklep internetowy. Ten może zrodzić się zarówno z wieloletniej pasji, która uczyniła Cię ekspertem w wybranej dziedzinie, jak i dostrzeżenia niszy na rynku. Zarówno jedna, jak i druga opcja stanowi drogę do sukcesu, bowiem pozwala dać klientom to, czego potrzebują.

Język korzyści pokazał Ci odmienny punkt widzenia sprzedającego i kupującego. Dla Ciebie ciepły koc to zarobek pochodzący z marży, dla osoby przed komputerem – szansa na przyjemny jesienny wieczór w domowym zaciszu. Będąc sprzedawcą musisz dołożyć wszelkich starań do rozwiązania problemów Twoich klientów.

Zakładając sklep internetowy warto zastanowić się, czego rynek nie zdołał jeszcze dostarczyć Twojej grupie docelowej. Research najlepiej opierać nie tylko o raporty e-commerce, ale także własne doświadczenia. Jak mógłbyś usprawnić swoje dotychczasowe zakupy? Czego brakowało w poszczególnych ofertach? Definiowanie problemów będzie uzależnione od branży. Nim przejdziesz do tych specyficznych dla danego segmentu, warto zapoznać się z nieco bardziej uniwersalnymi np.:

 • Możliwość personalizowania produktu i jego automatycznej wizualizacji.
 • Chęć posiadania czegoś niezwykłego, limitowanego, unikalnego.
 • Oferta prezentowa, która zostanie ładnie zapakowana.
 • Towar ekskluzywny w niższej cenie niż ta obecna w sklepach stacjonarnych.
 • Szansa szybkiego uzyskania produktów niedostępnych nigdzie indziej.
 • Bezpieczeństwo transakcji, szybka dostawa towaru i prosty zwrot.
 • Wsparcie oraz porady dotyczące sprzedawanego asortymentu.

Będąc pasjonatem możesz wstrzelić się w potrzeby ludzi o zbliżonych zainteresowaniach, z których nie zdają sobie sprawy ludzie z zewnątrz. Wypisanie wszelkich braków, które udało Ci się zauważyć pozwoli stworzyć propozycję jakiej jeszcze nie było! Strategia zazębia się z unikalną propozycją sprzedaży, wyróżniającą Cię na tle konkurencji, którą warto opracować już na etapie projektowania swojego e-sklepu.

👉 Zobacz, co sprzedawać w Internecie i poznaj pomysły na sklep internetowy!

2. Przeanalizuj swoją potencjalną konkurencję

Zdawać by się mogło, że poznanie swoich odbiorców stanowi klucz do sukcesu, tymczasem w swojej ofercie musisz uwzględnić działania konkurencji. Do niej należy zaliczyć zarówno oczywistych konkurentów, jak i tych potencjalnych, których asortyment niejednoznacznie pokrywa się z Twoim. Obserwowanie konkurencji pozwoli Ci:

 • Poznać strategię cenową. Zobaczysz zarówno program cyklicznych promocji, jak i główne źródło przychodu, które w niektórych przypadkach opiera się na dodatkach do produktu bazowego.
 • Przyjrzeć się mocnym i słabym stronom. Jedni mogą oferować niską cenę, podczas gdy inni będą zyskiwali na szybkiej dostawie z własnego magazynu. Ty możesz połączyć te atuty w jednolitą całość.
 • Czerpać wiedzę od bardziej doświadczonej konkurencji. Tu warto przyglądać się konkurentom działającym na rynku od lat.
 • Zwrócić uwagę na działania marketingowe. Warto spojrzeć, czy dany sklep współpracuje z blogerami, prowadzi grupę na Facebooku, a może pojawia się w innych kanałach. Być może jest coś, czego jeszcze nikt nie zaoferował.

Analiza konkurencji pokaże Ci obszary, na których warto się skupić by uzyskać przewagę. Oczywistym jest, że początkowo nie będziesz w stanie zapewnić większej liczby udogodnień niż najwięksi konkurenci. Ich strategia będzie za to drogowskazem, który wskaże Ci kierunek rozwoju.

3. Przeprowadź analizę SWOT

O analizie SWOT przeczytasz więcej zapoznając się ze strategią i przygotowaniem do otwarcia sklepu internetowego. Zestawienie ze sobą mocnych i słabych stron uwzględniających zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrze da Ci obraz aktualnej sytuacji. Zebranie ich w jednym miejscu niejednokrotnie pozwala dostrzec elementy, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi. Przykładowa analiza SWOT:

 • Mocne strony: niedostępny u konkurencji produkt, innowacyjna technologia, serie limitowane, szeroka baza artykułów poradnikowych.
 • Słabe strony: ograniczony budżet, zbyt mała powierzchnia magazynowa mogąca ograniczyć rozwój firmy, braki w personelu, nieznajomość zagranicznych rynków, na które chcesz wejść.
 • Szanse: rosnąca popularność produktów handmade oferowanych przez Ciebie, wzrost postawy proekologicznej i zastosowanie zielonego marketingu, chęć korzystania ze zróżnicowanych sposobów płatności i dostawy.
 • Zagrożenia: pojawienie się nowej konkurencji, spadek zainteresowania modnym towarem, opóźnienia ze strony dostawców produktów.

4. Oszacuj koszty prowadzenia sklepu internetowego

Określając opłacalność prowadzenia sklepu internetowego, musisz uwzględnić zarówno koszty jego założenia, jak i prowadzenia na przestrzeni miesięcy. W Twoich wyliczeniach muszą znaleźć się:

 • Składki ZUS.
 • Koszt oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego. Tu warto wybierać rozwiązania abonamentowe takie jak Sky-Shop, który przetestujesz za darmo przez 14 dni.
 • Wynajem powierzchni magazynowej.
 • Ceny programów magazynowych i księgowych oraz ich prowadzenie, a także bramki płatności.
 • Koszty marketingowe sklepu internetowego, grafiki.
 • Pensje dla pracowników, jeśli ich zatrudniasz.
 • Wydatki związane z zatowarowaniem bądź procesem produkcyjnym.

👉 By zminimalizować planowane wydatki, dowiedz się jak zmniejszyć koszt prowadzenia sklepu internetowego w kilku prostych sposobach!

Podsumowanie

Tworząc biznesplan np. dla sklepu internetowego, pamiętaj, że jest dokumentem, który ma jak najlepiej odzwierciedlać rzeczywistość. Zrób wszystko, by przeprowadzona przez Ciebie analiza sytuacji była jak najbardziej obiektywna. Jeśli biznesplan ma służyć wyłącznie Tobie, warto rozpisać go w skróconej formie tabeli, którą określa się jako Lean Business Plan.

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń e-commerce i jeszcze lepiej przygotuj się do otwarcia sklepu internetowego!

4.35 avg. rating (87% score) - 17 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.