Sky-Shop Blog Prawo i podatki Działalność gospodarcza Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – którą wybrać?

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – którą wybrać?

Działalność gospodarcza
12 min

Chcesz założyć własną firmę i zastanawiasz się, jaka forma prawna działalności będzie dla Ciebie najlepsza? Nie wiesz, jaka działalność gospodarcza jest odpowiednia dla sklepu internetowego? Zapoznaj się z treścią naszego przewodnika, w którym przedstawiamy rodzaje działalności gospodarczej, na jakie możesz postawić.

 • Działalność nierejestrowana może być świetną alternatywą na początek przygody z biznesem – dowiedz się, jakie są jej wady i zalety.
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prawna, która pozwoli Ci założyć firmę bezpłatnie i szybko, nawet całkowicie przez Internet.
 • Chcesz prowadzić firmę na szerszą skalę? Możesz też wybrać jedną ze spółek – w tym artykule opisujemy wszystkie ich rodzaje.

W jakiej formie prawnej działalności gospodarczej można prowadzić sklep internetowy?

W Polce nie ma określonej żadnej szczególnej formy prawnej dla sklepu internetowego. Oznacza to, że może być on prowadzony jako:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z o.o.,
 • spółka akcyjna.

Jedyną niezadowoloną formą działalności jest tutaj spółka partnerska. Taka działalność zarezerwowana jest bowiem dla osób wykonujących wolne zawody. Przy wyborze formy działalności zwróć jednak uwagę na cele działalności oraz formę opodatkowania, które będą najbardziej odpowiadały Twojej firmie.

Czy sklep internetowy musi być zarejestrowany?

Rejestracja sklepu internetowego nie zawsze jest konieczna. Możesz go prowadzić na zasadach działalności nierejestrowanej. Upewnij się jednak, że spełniasz wymagane warunki:

 • prowadzisz działalność samodzielnie, bez udziału wspólników,
 • przychody z Twojej działalności w żadnym miesiącu nie przekraczają 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 • w okresie ostatnich 5 lat nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej ani spółki cywilnej,
 • Twoja działalność nie wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Działalność nierejestrowania najczęściej stosowana jest przez sklepy, które chcą wypróbować swój pomysł na biznes. Największym ograniczeniem jest tu jednak maksymalna kwota przychodu. Rejestracja sklepu internetowego będzie zatem odpowiednim wyborem, jeżeli myślisz o założeniu długofalowego biznesu.

Działalność nierejestrowana a sklep internetowy

Choć nie jest to forma prawna działalności sensu stricto (nie wymaga bowiem zakładania firmy), warto rozważyć to rozwiązanie. Pozwoli Ci ono sprawdzić pomysł na biznes w praktyce, bez zbędnego ryzyka.

Zalety działalności nierejestrowanej

 • nie musisz zakładać firmy ani zgłaszać się do żadnej instytucji publicznej;
 • nie płacisz składek ZUS;
 • nie zajmujesz się księgowością – przychody wykazujesz tylko w zeznaniu rocznym PIT;
 • możesz zarobić do połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku miesięcznie (w 2021 roku, jest to kwota rzędu około 1400 zł brutto).
 • możesz prowadzić działalność nieewidencjonowaną na etacie.

👉 Przeczytaj artykuł Działalność nierejestrowana i Twój pierwszy sklep internetowy.

Wady działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana nie jest dla wszystkich. Nie możesz jej wybrać, jeżeli:

 • na usługi, które zamierzasz świadczyć lub produkty, które chcesz sprzedawać, powinieneś posiadać koncesję, licencję bądź specjalne pozwolenie (jak jest np. w przypadku sprzedaży alkoholu);
 • w ciągu ostatnich 5 lat prowadziłeś działalność gospodarczą lub byłeś jednym ze wspólników czy komandytariuszy w spółce.

Jako osoba fizyczna, a nie firma, masz ograniczone możliwości w zakresie:

 • współpracy z innymi podmiotami biznesowymi – nie każda firma będzie chciała z Tobą negocjować, nie będziesz miał dostępu do niektórych usług dla biznesu;
 • finansowania – nie skorzystasz z kredytów, pożyczek i leasingów dla firm, także ze źródeł publicznych;

Nie możesz zarobić zbyt wiele – gdy przekroczysz próg przychodów, musisz założyć działalność gospodarczą. Sprzedaż internetowa w tej formie będzie zatem możliwa, ale nie na dużą skalę.

Sky-Shop wspiera osoby, które chcą prowadzić sprzedaż internetową w ramach działalności nierejestrowanej, udostępniając im bramkę płatniczą Sky-Pay – jedną z niewielu bramek płatniczych na rynku, z których mogą korzystać osoby prywatne!

Chcesz zająć się sprzedażą internetową w ramach działalności nierejestrowanej?

Otwórz sklep internetowy na Sky-Shop!

Otwórz sklep internetowy na Sky-Shop!

Nasza platforma e-commerce to:

 • Kompletny system do sprzedaży internetowej wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel online;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Wbudowana mini księgowość Sky-Shop i bramka płatnicza Sky-Pay z niską prowizją za korzystanie!

Jednoosobowa działalność gospodarcza a sklep internetowy

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Sprzedaż internetowa w tej formie będzie dla Ciebie dobrą opcją, jeśli jesteś jedynym właścicielem firmy i chcesz całkowicie samodzielnie decydować o wszystkim, co wiąże się z jej działaniem.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

 • JDG otworzysz całkowicie bezpłatnie – Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej nie pobiera żadnych opłat za dokonanie wpisu. Działalność jednoosobowa sprawdzi się świetnie, gdy dysponujesz niskim kapitałem.
 • Firmę otworzysz szybko i łatwo – możesz to zrobić przez Internet, przy pomocy profilu zaufanego lub dowodu z warstwą elektroniczną, na jednej z dedykowanych ewidencji firm stron rządowych;
 • Możesz skorzystać z Ulgi na start, Małego ZUS oraz Małego ZUS+ – programów, które pozwolą Ci płacić preferencyjne, niższe składki ZUS przez pierwsze lata prowadzenia działalności;
 • Masz szansę otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, np. z Urzędu Pracy czy różnych programów rozwoju przedsiębiorczości. W przypadku wyboru tej formy prawnej, Twoje szanse są dosyć duże;
 • Nie musisz prowadzić rachunku firmowego – choć warto się nad nim zastanowić, choćby dla porządku transakcji. Warto dodać, że w przypadku płatnik ów VAT, rachunek firmowy będzie konieczny.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

 • Za ewentualne zobowiązania firmy odpowiesz całym swoim majątkiem – jednoosobowa działalność gospodarcza nie ma bowiem osobowości prawnej ani własnego majątku;
 • Musisz opłacać składki ZUS – w standardowej wysokości są mocno obciążające (w 2021 roku, suma składek ZUS z ubezpieczeniem chorobowym wynosi 1457 zł 49 gr miesięcznie);
 • Masz obowiązek prowadzenia księgowości w formie dopasowanej do wybranego przez Ciebie sposobu opodatkowania – możesz zajmować się tym samodzielnie lub poprosić o pomoc biuro rachunkowe.

Spółki

Rodzaje działalności gospodarczej należy oczywiście uzupełnić o spółki. Wyróżniamy dwa typy spółek – spółki cywilne i spółki handlowe (osobowe i kapitałowe). Sprawdź, czym różnią się od siebie najpopularniejsze rodzaje spółek.

Spółka cywilna a sklep internetowy

Jedna z najprostszych spółek wśród wszystkich dostępnych rodzajów. Możesz ją wybrać, jeśli chcesz otworzyć biznes w duecie (np. z przyjacielem) czy w grupie – spółkę cywilną mogą założyć minimum dwie osoby.

 • Spółkę cywilną rejestruje się bezpłatnie – CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) nie pobiera żadnych opłat za wpis ani dokonywanie w nim zmian.;
 • Otwierając taką spółkę, nie trzeba dysponować wkładem założycielskim – można wnieść do spółki kapitał w postaci wiedzy czy umiejętności (know-how).;
 • Spółkę cywilną łatwo przekształcić w spółkę jawną (na uproszczonych zasadach) – można ją też zmienić na każdą inną spółkę.;

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i podlega pod przepisy z Kodeksu Cywilnego. Nie może być tym samym nazywana przedsiębiorstwem.

Wspólnicy we własnym imieniu zawierają wszystkie umowy związane ze spółką, rozliczają się z podatku dochodowego PIT i odpowiadają solidarnie za ewentualne zobowiązania spółki.

Spółka prawa handlowego a sklep internetowy

Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), w odróżnieniu od cywilnych, podlegają pod Kodeks Spółek Handlowych. Rejestrowane są nie w CEIDG, ale w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), co wiąże się z pewnymi kosztami.

Spółka osobowa a sklep internetowy

Do założenia spółki osobowej potrzebne są minimum dwie osoby.

Spółki osobowe:

 • Oparte są na zachodzącej między wspólnikami więzi oraz zaangażowaniu w działalność.
 • Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mogą we własnym imieniu zawierać umowy, zaciągać zobowiązania, pozywać czy być pozywane.
 • Wspólnicy odpowiadają za ewentualne zobowiązania takich spółek w całości lub częściowo osobistym majątkiem (z obowiązku tego zwolnieni są jedynie akcjonariusze w spółce komandytowo-akcyjnej).

Do spółek osobowych należą:

 • spółka jawna – Najprostsza spółka handlowa, przypominająca w dużej mierze spółkę cywilną.;
 • spółka partnerska – dla duetów i zespołów osób wykonujących wolne zawody (np. architektów czy adwokatów).;
 • spółka komandytowa – dla wspólników, których wkład lub zaangażowanie w spółkę nie są równe. Komplementariusz posiadający większość udziałów odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność komandytariuszy (pozostałych wspólników) za działalność spółki jest ograniczona.;
 • spółka komandytowo – akcyjna – połączenie spółki komandytowej ze spółką akcyjną, którą opisujemy w dalszej części artykułu.

Spółka jawna i partnerska nie mają osobowości prawnej. Płatnikami podatku dochodowego w tych spółkach są zawsze wspólnicy. Spółki te pozwalają na prowadzenie uproszczonej księgowości. Można je założyć w formie pisemnej.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna mają osobowość prawną. W spółkach takich zachodzi konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Zakłada się je u notariusza, spisując Akt Notarialny.

Spółka kapitałowa a sklep internetowy

Spółkę kapitałową może założyć nawet jedna osoba!

Spółki kapitałowe:

 • Zakłada się u notariusza, podpisując odpowiednio skonstruowany Akt Notarialny;
 • Do założenia potrzebny jest kapitał zakładowy o z góry określonej minimalnej wysokości;
 • Oparte są na majątku spółki, odrębnym od majątku osobistego założyciela/i, którzy nie odpowiadają za ewentualne zobowiązania spółek;
 • Mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobowość prawną;
 • Są płatnikami podatku dochodowego i podlegają opodatkowaniu CIT;
 • Wymagają prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości;
 • Posiadają pełniące nad nimi pieczę organy określone przepisami (takie jak np. Rada Nadzorcza czy Komisja Rewizyjna);

Do spółek kapitałowych należą:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki to 5000 zł. Wspólnicy spółki nie odpowiadają za zobowiązania spółki osobistym majątkiem. Spółka może być założona w dowolnym celu.
 • spółka akcyjna – W takiej spółce udziały w kapitale zakładowym, którego minimalna wysokość wynosi 100 000 zł, podzielone są na akcje. Właściciele udziałów (akcjonariusze) są wspólnikami biernymi.
 • prosta spółka akcyjna – Jest to uproszczona forma spółki akcyjnej, którą można założyć w Polsce od 2020 roku.

Najczęściej wybierane formy działalności w sprzedaży internetowej

Do najczęściej wybieranych form prawnych działalności należą jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z o.o., które są dosyć często porównywane ze sobą. Oba rodzaje działalności gospodarczej możesz bowiem poprowadzić w pojedynkę.

👉 Sprawdź, jak otworzyć własną firmę.

JDG vs. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

JDG założysz stosunkowo łatwo i szybko, a do tego całkowicie bezpłatnie. Możesz też skorzystać z dotacji na jej otworzenie. Założenie spółki z o.o., która posiada osobowość prawną, będzie nieco trudniejsze i bardziej kosztowne – musisz zapewnić minimalny kapitał zakładowy oraz zapłacić za dokonanie wpisu do KRS i sporządzenie Aktu Notarialnego (umowy spółki).

Jednoosobowa działalność gospodarcza zobowiązuje Cię do opłacania składek ZUS (na początku możesz płacić je w obniżonej wysokości). Jako założyciel spółki z o.o. nie musisz płacić ZUS – wypłacasz sobie bowiem tzw. dywidendy podlegające jedynie opodatkowaniu.

W ramach JDG musisz odprowadzać podatek dochodowy wg odpowiednich zasad oraz VAT, jeśli jesteś jego płatnikiem. W spółce z o.o. Twoje dochody w postaci dywidend są podwójnie opodatkowane (podatkiem dochodowym i CIT) – musisz także płacić VAT, jeżeli zostałeś jego płatnikiem.

👉 Dowiedz się więcej o VAT w sprzedaży internetowej.

W jednoosobowej działalności gospodarczej możesz zająć się księgowością na własną rękę. Do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych), która jest obowiązkiem w przypadku spółki z o.o., będziesz raczej musiał wynająć biuro rachunkowe, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zarówno JDG, jak i Spółka z o.o. nadają się świetnie do prowadzenia sklepu internetowego – dość powiedzieć, że na wspomniane formy prawne postawiła zdecydowana większość klientów platformy e-commerce Sky-Shop!

Jakie zapisy prawne musi mieć sklep internetowy?

Bez względu na formę prawną Twojego sklepu internetowego, musisz zadbać o to, aby miał on regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Taki regulamin powinien przede wszystkim zawierać:

 • informacje o rodzaju i zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki sprzedaży w sklepie internetowym (dotyczące m.in. zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną czy reklamacji).

Regulamin sklepu internetowego musi być zgody z obowiązującymi wymogami prawnymi, jasny i zrozumiały oraz udostępniony klientom przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

👉Przeczytaj więcej o regulaminie sklepu internetowego.

Sklep internetowy a BDO

BDO, czyli Baza Danych Odpadowych, to elektroniczny rejestr przedsiębiorstw, które wprowadzają na polski rynek produkty w opakowaniach lub nimi gospodarują. Wpisu do BDO powinien dokonać praktycznie każdy sklep internetowy, ponieważ wprowadza on do obrotu różnego rodzaju opakowania, folie i inne zabezpieczenia. Zarejestruj sklep, jeżeli:

 • wysyłasz produkty w opakowaniach (także jeśli pochodzą one od zewnętrznych dostawców),
 • opakowujesz produkty.

Nie musisz dokonywać wpisu do BDO, jeżeli produkujesz wyłącznie odpady komunalne, czyli te powstające w gospodarstwach domowych. Jesteś również zwolniony z tego obowiązku, kiedy prowadzisz sklep internetowym w modelu dropshipping lub korzystasz z usług zewnętrznej firmy logistycznej zajmującej się pakowaniem albo wysyłką sprzedawanych w Twoim sklepie produktów.

👉Przeczytaj więcej na temat BDO w sklepie internetowym.

Podsumowanie

Przy zakładaniu biznesu weź pod uwagę rozwiązania prawne, których wymaga własna działalność. Sklep internetowy musi bowiem spełniać odpowiednie warunki, aby mógł działać legalnie.

Wybór formy działalności gospodarczej zależy przede wszystkim od Twoich możliwości finansowych oraz specyfiki biznesu, jaki chcesz otworzyć – nie dostarczymy Ci gotowych rozwiązań w tym zakresie.

Jeżeli jednak zamierzasz rozpocząć handel w Internecie, możemy zaoferować Ci świetne oprogramowanie do prowadzenia tego typu biznesu – Sky-Shop to kompletny system do sprzedaży internetowej wyposażony w ponad 1200 praktycznych funkcji. Skorzystaj z darmowego okresu testowego i sprawdź naszą platformę!

5.00 avg. rating (98% score) - 5 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.