Sky-Shop Blog Prawo i podatki Działalność gospodarcza Czym jest inwentaryzacja i w jakim celu należy przeprowadzić spis z natury?

Czym jest inwentaryzacja i w jakim celu należy przeprowadzić spis z natury?

Działalność gospodarcza
6 min

Prowadzisz własną firmę i rozliczasz się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR)? Do Twoich obowiązków należy wykonywanie regularnych inwentaryzacji niektórych składników majątkowych. Minimum raz do roku musisz zrobić tzw. remanent, którego najpowszechniejszą formą jest spis z natury. Zobacz, jak przeprowadza się inwentaryzację!

 • Remanent obejmuje towary, materiały, surowce, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.
 • Inwentaryzacja polega na przeliczeniu ich faktycznej ilości, uzgodnieniu z dokumentacją i wycenieniu wartości.
 • Spis z natury to najpowszechniejsza forma inwentaryzacji, polecana np. osobom prowadzącym działalność handlową

Czym jest inwentaryzacja?

Inwentaryzacja dotyczy składników majątku firmy, które podlegają księgowaniu w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako towary, materiały i surowce. Rozliczenie polega na precyzyjnym ustaleniu stanu aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz wyjaśnieniu ewentualnych różnic pomiędzy stanem rzeczywistym a tym wynikającym z ewidencji księgowej.

W sprzedaży przez Internet remanent obejmuje np. dotychczas niesprzedane towary przechowywane w magazynie czy też materiały, których firma używa do pakowania produktów.

Inwentaryzacji podlegają:

 • towary handlowe – np. produkty, które się nie sprzedały;
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze – np. służące do produkcji własnych wyrobów i/lub pakowania produktów (np. folie bąbelkowe, kartony, palety);
 • półwyroby – np. produkty bez opakowań niezbędnych do ich sprzedaży;
 • produkcja w toku – np. projekty przedmiotów handmade w fazie realizacji;
 • wyroby gotowe – np. gotowe, oferowane w sklepie rękodzieło;
 • braki i odpady – np. uszkodzone towary po zwrotach;
 • towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu z natury poza zakładem podatnika;
 • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika.

Remanent wymaga ustalenia faktycznego stanu rzeczowych składników majątku, a następnie porównania go ze stanem księgowym, który wynika z ewidencji (np. z faktur, raportów kasowych, umów czy PZ-ów).

⚠️ W remanencie na koniec roku nie ujmuje się środków trwałych i wyposażenia czyli np. auta firmowego czy laptopów przekazanych pracownikom do wykonywania obowiązków.

Najważniejsze cele przeprowadzania inwentaryzacji

Do głównych celów inwentaryzacji należą:

 • porównanie stanu ewidencyjnego z rzeczywistym,
 • kontrola wiarygodności ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie osób odpowiedzialnych za majątek firmy,
 • przeciwdziałanie ewentualnym kradzieżom i oszustwom.

Podstawowe rodzaje inwentaryzacji

W zależności od typu majątku przedsiębiorstwa, wyróżnia się różne rodzaje inwentaryzacji. Do podstawowych należą:

 • spis z natury,
 • inwentaryzacja pośrednia uproszczona,
 • potwierdzenie sald,
 • metoda weryfikacji.

Spis z natury

W większości przypadków inwentaryzację przeprowadza się drogą spisu z natury *, który otwiera/zamyka KPiR za określony okres, a ponadto pozwala na:

 • stwierdzenie nadwyżek i braków magazynowych;
 • wycenę składników majątku przedsiębiorstwa;
 • pomniejszenie (lub powiększenie) kosztów uzyskania przychodów o wartość ww. wyceny.

* można ją również przeprowadzić metodą uzgadniania sald czy weryfikacji

👉 Dowiedz się więcej na temat kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Remanent na koniec roku

Remanent musisz wykonać obowiązkowo na koniec każdego roku obrotowego. Spis z natury z 31 grudnia posłuży Ci również 1 stycznia, dzięki czemu nie wykonasz podwójnej pracy.

⚠️ Do sporządzenia szczegółowego spisu z natury zobowiązani są wszyscy podatnicy rozliczający się w oparciu o KPiR. Dotyczy to również tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają składników majątku podlegających inwentaryzacji. W takim przypadku sporządzają oni po prostu zerowy spis z natury.

Inne terminy obowiązkowej inwentaryzacji

Dodatkowo, remanent wykonuje się:

 • w dniu rozpoczęcia działalności;
 • w przypadku zmiany wspólnika;
 • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników;
 • w przypadku likwidacji działalności.

Ponadto, spis z natury sporządza się:

 • za okresy miesięczne;
 • gdy naczelnik urzędu skarbowego zleca jego wykonanie.

Możesz też zrobić remanent w dowolnie wybranym momencie – np. po to, by zorientować się rzeczywistych stanach magazynowych swojego sklepu. Od jakiegoś czasu nie musisz zgłaszać chęci sporządzenia spisu do US!

Otwórz sklep internetowy na Sky-Shop!

Nasza platforma e-commerce to:

 • Kompletny system do sprzedaży internetowej, wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel online;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Intuicyjna obsługa, bezpłatne materiały edukacyjne, nieograniczone wsparcie techniczne i niezobowiązujący okres testowy!

Na czym polega inwentaryzacja? Jak przeprowadzić remanent?

Remanent przeprowadza się w minimum dwie osoby. Jeśli prowadzisz działalność w pojedynkę, powinieneś poprosić kogoś o pomoc – może to być np. członek rodziny, partner czy przyjaciel.

Pamiętaj, że spis z natury powinno się sporządzać w fizycznym kontakcie z towarami i surowcami podlegającymi inwentaryzacji. Sprawdzony ma być bowiem ich stan faktyczny, nie zaś domniemany.

Jak przeprowadzić inwentaryzację?

 1. Opisz składniki majątku podlegające inwentaryzacji (np. towary na magazynie).
 2. Zweryfikuj i zapisz ich ilość wraz z jednostkami miar (np. 5 kg, 3 sztuki).
 3. Umieść ww. informacje wraz z numerami pozycji w spisie.
 4. Ustal ceny w PLN za wybrane wcześniej jednostki miar.
 5. Pomnóż ceny jednostkowe przez liczbę towarów.
 6. Uzupełnij spis z natury o niezbędne elementy.

Spis z natury – co powinien zawierać?

Poza ww. informacjami, spis z natury musi zawierać:

 • nazwę firmy oraz imię i nazwisko właściciela;
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”;
 • podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie spisu;
 • podpis właściciela firmy (i wszystkich wspólników).

Zgodny z przepisami spis wykonasz w oparciu o wzór z Internetu. Wygenerujesz go też w programie księgowym lub magazynowym, jeśli z niego korzystasz.

Sky-Shop posiada gotowe integracje z różnymi systemami księgowymi i ERP, w tym: wFirma, SubiektGT, WF-MAG, Comarch czy E-merge. Sprawdź integracje.

Wycena składników majątku

Niewielkie kłopoty może sprawić Ci kwestia wyceny składników majątku. Warto przy tym rozwiać kilka wątpliwości:

 • Płatnicy VAT wyceniają towary i materiały w ujęciu netto, natomiast osoby korzystające ze zwolnienia z podatku i pozostali „nievatowcy” stosują ceny w ujęciu brutto.
 • Przez cenę jednostkową rozumie się całkowity koszt nabycia towaru – wraz z dostawą, jeśli została udokumentowana np. fakturą od kuriera.
 • Towary obce znajdujące się w firmie podatnika nie podlegają wycenie – wystarczy je wyszczególnić w spisie.

Metody inwentaryzacji – podsumowanie

Inwentaryzacja to nic innego jak ustalenie faktycznego stanu majątku firmy. Obejmuje on w tym przypadku wszystkie towary handlowe oraz materiały podstawowe i pomocnicze. Obowiązkiem wykonania takiego spisu (przynajmniej raz w ciągu roku podatkowego) objęci są podatnicy rozliczający się w oparciu o KPiR. Szczegółowe regulacje dotyczące inwentaryzacji można znaleźć w:

 • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Ustawie o rachunkowości.

Wykonanie remanentu nie jest szczególnie trudnym zadaniem. Proces ten polega na weryfikacji faktycznego majątku firmy i przedstawieniu go w zgodnej z przepisami formie. Spis z natury mnożna sporządzić w oparciu o wzór lub pobrać z jednego z programów magazynowo-księgowych.

Platforma e-commerce Sky-Shop współpracuje z wieloma programami tego typu. Posiada też szeroki wachlarz innych funkcji ułatwiających handel w sieci. Przetestuj Sky-Shop bezpłatnie – w ciągu 14 dni możesz sprawdzić wszystkie funkcje platformy!

4.56 avg. rating (91% score) - 9 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.