Inwentaryzacja – co to jest i jak ją przeprowadzić?


Prawo i podatki

Prowadzisz własną firmę i rozliczasz się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR)? Do Twoich obowiązków należy dokonywanie regularnych inwentaryzacji niektórych składników majątku. Minimum raz do roku musisz zrobić tzw. remanent, którego najpowszechniejszą formą jest spis z natury. Co to jest remanent i jak go przeprowadzić?

 • Remanent obejmuje towary, materiały, surowce, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.
 • Inwentaryzacja polega na przeliczeniu ich faktycznej ilości, uzgodnieniu z dokumentacją i wycenieniu wartości.
 • Spis z natury to najpowszechniejsza forma inwentaryzacji polecana np. osobom prowadzącym działalność handlową.

Spis treści artykułu

 1. Remanent – co to takiego?
 2. Jak przeprowadzić inwentaryzację?
 3. Jak zrobić remanent?
 4. Spis z natury – co powinien zawierać?
 5. Wycena składników majątku

Remanent – co to takiego?

Remanent to inwentaryzacja składników majątku firmy, które podlegają księgowaniu w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako towary, materiały i surowce.

W sprzedaży przez Internet, remanent obejmuje np. dotychczas niesprzedane towary przechowywane na magazynie czy też materiały, których używa firma do pakowania produktów.

Inwentaryzacji podlegają dokładnie:

 • towary handlowe – np. produkty, które się nie sprzedały;
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze – np. służące do produkcji własnych wyrobów i/lub pakowania produktów (np. folie bąbelkowe, kartony, palety);
 • półwyroby – np. produkty bez opakowań niezbędnych do ich sprzedaży;
 • produkcja w toku – np. projekty przedmiotów handmade w fazie realizacji;
 • wyroby gotowe – np. gotowe, oferowane w sklepie rękodzieło;
 • braki i odpady – np. uszkodzone towary po zwrotach;
 • towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika
 • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika

Remanent wymaga policzenia faktycznej ilości wspomnianych towarów i materiałów, a następnie uzgodnienia ich stanu z tym, który wynika z dokumentów w ewidencji (np. faktur, raportów kasowych, umów czy PZ-ów).

⚠️ W remanencie na koniec roku nie ujmuje się środków trwałych i wyposażenia czyli np. auta firmowego czy laptopów przekazanych pracownikom do wykonywania obowiązków.

Spis z natury

W większości przypadków, inwentaryzacja przybiera postać spisu z natury*, który otwiera/zamyka KPiR za określony okres, a ponadto, pozwala na:

 • stwierdzenie nadwyżek i braków magazynowych;
 • wycenę składników majątku przedsiębiorstwa;
 • pomniejszenie (lub powiększenie) kosztów uzyskania przychodów o wartość ww. wyceny.

* można ją również przeprowadzić metodą uzgadniania sald czy weryfikacji

👉 Dowiedz się więcej na temat kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej.

Remanent na koniec roku

Obowiązkowo musisz wykonać remanent na koniec roku. Spis z natury z 31 grudnia posłuży Ci również 1 stycznia, dzięki czemu nie wykonasz podwójnej pracy.

⚠️ Spis z natury sporządzają wszyscy podatnicy rozliczający się w oparciu o KPiR – również, jeśli nie posiadają podlegających spisowi składników majątku. W takim przypadku, sporządzają zerowy spis z natury.

Inne terminy inwentaryzacji

Dodatkowo, remanent wykonuje się::

 • w dniu rozpoczęcia działalności;
 • w przypadku zmiany wspólnika;
 • w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników;
 • w przypadku likwidacji działalności.

Ponadto, spis z natury sporządza się, gdy:

 • sporządza się go za okresy miesięczne;
 • naczelnik urzędu skarbowego zleca jego sporządzenie.

Możesz też zrobić remanent w dowolnie wybranym momencie – np. po to, by zorientować się faktycznych stanach magazynowych Twojego sklepu. Od jakiegoś czasu nie musisz zgłaszać chęci sporządzenia spisu do US!

Otwórz sklep internetowy na Sky-Shop!

Nasza platforma e-commerce to:

 • Kompletny system do sprzedaży internetowej wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel online;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Intuicyjna obsługa, bezpłatne materiały edukacyjne, nieograniczone wsparcie techniczne i niezobowiązujący okres testowy!

Jak przeprowadzić inwentaryzację?

Remanent przeprowadza się w minimum dwie osoby. Jeśli prowadzisz działalność w pojedynkę, powinieneś poprosić kogoś o pomoc – może to być np. członek rodziny, partner czy przyjaciel.

Pamiętaj, że spis z natury powinno się sporządzać w fizycznym kontakcie z towarami i surowcami podlegającymi inwentaryzacji. Sprawdzony ma być bowiem ich stan faktyczny, nie zaś domniemany.

Jak zrobić remanent?

 1. Opisz składniki majątku podlegające inwentaryzacji (np. towary na magazynie);
 2. Zweryfikuj i zapisz ich ilość wraz z jednostkami miar (np. 5 kg, 3 sztuki);
 3. Umieść ww. informacje wraz z numerami pozycji w spisie;
 4. Ustal ceny w PLN za wybrane wcześniej jednostki miar;
 5. Pomnóż ceny jednostkowe przez ilości towarów;
 6. Uzupełnij spis z natury o niezbędne elementy.

Spis z natury – co powinien zawierać?

Poza ww. informacjami, spis z natury musi zawierać:

 • nazwę firmy oraz imię i nazwisko właściciela;
 • datę sporządzenia;
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”
 • podpisy osób sporządzających spis;
 • podpis właściciela firmy (i wszystkich wspólników)

Zgodny z przepisami spis wykonasz w oparciu o wzór z Internetu. Wygenerujesz go też programie księgowym lub magazynowym, jeśli z niego korzystasz.

Sky-Shop posiada gotowe integracje z różnymi systemami księgowymi i ERP, w tym: wFirma, SubiektGT, WF-MAG, Comarch czy E-merge. Sprawdź integracje.

Wycena składników majątku

Niewielkie kłopoty może sprawić Ci kwestia wyceny składników majątku.

Warto przy tym rozwiać kilka wątpliwości:

 • płatnicy VAT wyceniają towary i materiały w ujęciu netto, natomiast osoby korzystające ze zwolnienia z podatku i pozostali „nievatowcy” stosują ceny w ujęciu brutto;
 • przez cenę jednostkową rozumie się całkowity koszt nabycia towaru – wraz z dostawą, jeśli została udokumentowana np. fakturą od kuriera;
 • towary obce znajdujące się w firmie podatnika nie podlegają wycenie – wystarczy je wyszczególnić w spisie;

Podsumowanie

Remanent to nic innego jak inwentaryzacja towarów, materiałów, surowców i innych składników majątku firmy, której obowiązkowym wykonywaniem objęci są podatnicy rozliczający się w oparciu o KPiR. Niezbędny przy zamykaniu i otwieraniu księgi spis z natury sporządza się na koniec każdego roku podatkowego i w kilku innych przypadkach.

Nie jest to szczególnie trudne zadanie. Polega na sprawdzeniu faktycznych ilości i przeliczeniu wartości wspomnianych składników majątku oraz przedstawieniu wszystkich informacji w zgodnej z przepisami formie. Spis z natury mnożna sporządzić w oparciu o wzór lub pobrać z jednego z programów magazynowo-księgowych.

Platforma e-commerce Sky-Shop współpracuje z wieloma programami tego typu. Oprogramowanie posiada też szeroki wachlarz innych funkcji ułatwiających handel w sieci. Przetestuj Sky-Shop bezpłatnie – w ciągu 14 dni możesz sprawdzić wszystkie funkcje platformy!

4.56 avg. rating (91% score) - 9 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.