Wskaźnik rentowności sprzedaży – co to jest?


Rynek E-commerce

Opłacalność prowadzenia biznesu e-commerce można oceniać wieloma sposobami. Jednym ze skuteczniejszych jest analiza wartości wskaźnika rentowności sprzedaży (ang. – return on sales, w skrócie ROS), który obrazuje, czy i na ile warto zajmować się handlem przez Internet w dotychczasowy sposób. Czym jest rentowność sprzedaży, jak ją obliczać, w jaki sposób analizować wartości, które prezentuje wskaźnik rentowności ROS oraz jak wyciągać z nich wnioski? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące rentowności sprzedaży znajdziesz w treści artykułu.

 • Rentowność sprzedaży to opłacalność działań handlowych, przy której analizie uwzględnia się wszystkie koszty (również podatkowe) prowadzenia biznesu, np. sklepu internetowego.
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży to wyrażana w procentach wartość określająca stosunek faktycznego, czystego zysku netto do przychodu, który nie został pomniejszony o koszty.
 • Analiza rentowności sprzedaży pozwala na ocenę kondycji finansowej firmy oraz wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań korzystnych dla jej rozwoju.

Spis treści artykułu

 1. Czym jest wskaźnik rentowności sprzedaży?
 2. Jak obliczyć rentowność sprzedaży?
 3. Gdzie i jak stosować wskaźnik ROS?
 4. Analiza rentowności sprzedaży w e-commerce
 5. Jak interpretować wskaźnik rentowności sprzedaży?
 6. Wnioski z analizy rentowności
 7. Podsumowanie

Czym jest wskaźnik rentowności sprzedaży?

Rentowność sprzedaży to, najprościej rzecz ujmując, opłacalność określonego przedsięwzięcia. W analizie rentowności firmy bierze się pod uwagę nie tylko jej przychody, ale faktyczne zyski, pomniejszone o wszystkie poniesione koszty.

W końcu rentowny biznes powinien zwracać się z satysfakcjonującą dla właściciela nawiązką. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. return on sales lub też ROS), odnosi się do opłacalności prowadzenia działań handlowych – sprzedaży towarów i usług, np. przez Internet.

W ujęciu matematycznym jest to stosunek zysku (po odliczeniu wszystkich kosztów) do przychodu netto.

Rentowność sprzedaży, którą ww. stosunek obrazuje, oblicza się wg wzoru:

ROS = zysk netto/przychód netto* x 100%

*Dane niezbędne do wykonania obliczeń można znaleźć w sprawozdaniach finansowych firmy, np. rachunkach zysków i strat.

Jak obliczyć rentowność sprzedaży?

Przykład: Właściciel e-sklepu, ze sprzedaży we wszystkich kanałach (własnym sklepie, na Allegro i przez porównywarkę), osiągnął w III kwartale tego roku przychód rzędu 10 tysięcy złotych.

Na prowadzenie firmy, oprogramowanie e-commerce, marketing, opłaty stałe i podatki wydał w tym okresie 6,5 tysiąca złotych.

Aby obliczyć potrzebny zysk netto, należy odjąć sumę kosztów od sumy przychodów za wybrany okres, czyli:

Zysk netto = 10000 – 6500 = 3500; a następnie

podstawić odpowiednie wartości do wzoru i obliczyć wynik:

ROS = 3500/10000 x 100% = 35%

Rentowność biznesu właściciela sklepu internetowego wyniosła w III kwartale bieżącego roku 35%. W powyższym przypadku, każda wydana złotówka wypracowała 35 groszy zysku.

Gdzie i jak stosować wskaźnik ROS?

Wskaźnik ROS to jeden z najważniejszych elementów analizy sytuacji finansowo-majątkowej każdej firmy – również zajmującej się np. sprzedażą usług.

Nie ulega wątpliwości, że największe zastosowanie ma jednak w biznesie e-commerce – pozwala bowiem łatwo ocenić, czy sprzedaż internetowa się opłaca.

👉 Sprawdź, czy sklep internetowy się opłaca.

Analiza rentowności sprzedaży w e-commerce

Analizując rentowność sprzedaży w sklepie internetowym czy firmie związanej ze sprzedażą online, warto pamiętać o tym, że:

 • Rentowność sprzedaży mierzy się dla wybranych okresów, na podstawie archiwalnych, a jednocześnie dobrze odzwierciedlających stan rzeczywisty danych.
 • Im częściej obliczana jest rentowność sprzedaży w sklepie internetowym, tym więcej wniosków można wysnuć z analizy wartości jej wskaźnika.
 • Można oceniać zarówno całkowitą rentowność sprzedaży w sklepie, jak i np. opłacalność sprzedaży asortymentu z określonej grupy czy nowej linii produktowej.
 • Analizując wartości wskaźnika ROS należy pamiętać o horyzoncie czasowym – rentowność podlega bowiem czasowym spadkom, np. w przypadku handlu produktami sezonowymi.
 • W niektórych przypadkach, rentowność sprzedaży może być ujemna – szczególnie na początku prowadzenia biznesu e-commerce, gdy inwestycje przewyższają zyski.
Chcesz założyć własny sklep internetowy?

Poznaj platformę e-commerce Sky-Shop:

 • Kompletny system do sprzedaży online wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel w sieci;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Intuicyjna obsługa, bezpłatne materiały edukacyjne, nieograniczone wsparcie techniczne i niezobowiązujący okres testowy!

Jak interpretować wskaźnik rentowności sprzedaży?

Im wartość wskaźnika rentowności sprzedaży jest wyższa, tym lepiej. Dobrze też, jeśli rentowność sprzedaży ROS rośnie z czasem.

Nie istnieje natomiast uniwersalny próg wartości, od której biznes staje się opłacalny. Sam wskaźnik prezentuje raczej stopę zwrotu z inwestycji w firmę, a to, jaka jest satysfakcjonująca, zależy tylko od inwestora.

Przykład: Rentowność wcześniej wspomnianego sklepu internetowego wyniosła w okresie ostatnich 3 miesięcy 35%, przynosząc właścicielowi 3,5 tysiąca czystego zysku. W tym czasie, zainwestował on w firmę 6,5 tysiąca.

Jeśli wydane pieniądze mógł swobodnie przeznaczyć na rozwój biznesu, a ww. zysk go satysfakcjonuje (i/lub ma charakter dodatkowy), można uznać, że rentowność sprzedaży w tym przypadku jest dobra.

Jeżeli jednak właściciel sklepu poświęcił na biznes środki rezerwowe, a ww. zysk ze sprzedaży jest jego jedynym źródłem dochodu, wartość wskaźnika rentowności sprzedaży można uznać za niską i wymagającą poprawy.

Wnioski z analizy rentowności

Wysoka rentowność sprzedaży oznacza dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Niska wartość wskaźnika może natomiast wskazywać na konieczność optymalizacji biznesu.

Gdy wartości wskaźnika rentowności sprzedaży są wysokie lub rosną, nie ma się czego obawiać – prawdopodobnie stosowane metody marketingowe i sprzedażowe działają, a pieniądze inwestowane są rozsądnie.

Dużą rentowność sprzedaży ROS odnotowują m.in. znane marki z ugruntowaną pozycją na rynku czy największe spółki giełdowe.

Gdy zaś wartości rentowności sprzedaży spadają, warto zastanowić się nad optymalizacją biznesu.

Do sposobów na zwiększenie rentowności sprzedaży internetowej należą:

 • zmniejszenie kosztów stałych – np. przeniesienie sklepu internetowego z oprogramowania Open Source na platformę SaaS, co umożliwi rezygnację z usług/pracowników IT;
 • zmiany w asortymencie i cenach – np. wycofanie z oferty produktów, które nie sprzedają się zbyt dobrze i wprowadzenie do niej towarów o większym popycie lub ustalenie wyższych marż;
 • optymalizacja kosztów marketingowych – np. rezygnacja z części płatnych reklam na rzecz innych, dotychczas niesprawdzanych działań, np. promocji na Instagramie;
 • inwestycje w nowe działania – np. zwiększające świadomość marki akcje z influencerami czy też napędzające sprzedaż promocje i wyprzedaże.

Podsumowanie

Wskaźnik rentowności mówi o opłacalności prowadzenia działań handlowych i występuje w postaci stosunku czystego zysku netto do przychodów netto z określonego okresu.

Rentowność sprzedaży ROS pozwala na ocenę kondycji finansowej biznesu oraz zasadności jego prowadzenia. Niska rentowność może wskazywać na konieczność optymalizacji w firmie.

Masz jakieś pytania dotyczące sprzedaży internetowej? Skontaktuj się z nami lub skomentuj artykuł!

4.81 avg. rating (96% score) - 43 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.