Sky-Shop Blog Inspiracje E-commerce Wskaźnik rentowności sprzedaży – na czym polega analiza rentowności w przedsiębiorstwie?

Wskaźnik rentowności sprzedaży – na czym polega analiza rentowności w przedsiębiorstwie?

E-commerce
6 min

Opłacalność prowadzenia biznesu e-commerce można oceniać wieloma sposobami. Jednym ze skuteczniejszych jest analiza wskaźnika rentowności sprzedaży (ang. – return on sales, w skrócie ROS), który obrazuje, czy i na ile warto zajmować się handlem przez Internet w dotychczasowy sposób. Czym jest rentowność sprzedaży, jak ją obliczać, w jaki sposób analizować wartości wskaźnika ROS oraz jak wyciągać z nich wnioski? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

 • Rentowność sprzedaży to opłacalność działań handlowych, której analiza uwzględnia wszystkie koszty (również podatkowe) prowadzenia biznesu, np. sklepu internetowego.
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży to wyrażana w procentach wartość, określająca stosunek faktycznego, czystego zysku netto do przychodu, który nie został pomniejszony o koszty.
 • Analiza rentowności sprzedaży pozwala na ocenę kondycji finansowej firmy oraz wyciągnięcie wniosków i podjęcie działań korzystnych dla jej rozwoju.

Czym jest wskaźnik rentowności sprzedaży?

Rentowność sprzedaży to, najprościej rzecz ujmując, opłacalność określonego przedsięwzięcia. W analizie rentowności firmy bierze się pod uwagę nie tylko jej przychody, ale też faktyczne zyski, pomniejszone o wszystkie poniesione koszty.

W końcu rentowny biznes powinien zwracać się z satysfakcjonującą dla właściciela nawiązką. Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. return on sales lub też ROS) odnosi się do efektywności prowadzenia działań handlowych – sprzedaży towarów i usług, np. przez Internet.

W ujęciu matematycznym jest to stosunek zysku netto firmy (po odliczeniu wszystkich kosztów) do przychodu netto ze sprzedaży produktów.

Rentowność netto, którą ww. stosunek obrazuje, oblicza się wg wzoru:

ROS = zysk netto/przychód netto* x 100%

*Dane niezbędne do wykonania obliczeń można znaleźć w sprawozdaniach finansowych firmy, np. rachunkach zysków i strat.

Jak obliczyć rentowność sprzedaży?

Przykład: Właściciel e-sklepu, ze sprzedaży we wszystkich kanałach (we własnym sklepie, na Allegro i przez porównywarkę), osiągnął w III kwartale tego roku przychód rzędu 10 tysięcy złotych.

Na prowadzenie firmy, oprogramowanie e-commerce, marketing, opłaty stałe i podatki wydał w tym okresie 6,5 tysiąca złotych.

Aby obliczyć marżę zysku netto, należy odjąć sumę kosztów od sumy przychodów ze sprzedaży za wybrany okres, czyli:

Zysk netto = 10000 – 6500 = 3500;

a następnie podstawić odpowiednie wartości do wzoru i obliczyć wynik:

ROS = 3500/10000 x 100% = 35%

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto wynosił w III kwartale bieżącego roku 35%. W powyższym przypadku każda wydana złotówka wypracowała 35 groszy zysku.

Gdzie i jak stosować wskaźnik ROS?

Wskaźnik ROS to jeden z najważniejszych elementów analizy sytuacji finansowo-majątkowej każdej firmy – również zajmującej się np. sprzedażą usług.

Nie ulega wątpliwości, że największe zastosowanie ma jednak w biznesie e-commerce – pozwala bowiem łatwo ocenić, czy sprzedaż internetowa się opłaca.

Ogólna analiza finansowa przedsiębiorstwa obejmuje zazwyczaj także obszary określane wskaźnikami:

 • ROA (return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów, który wyraża stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów. Określa tym samym ich zdolność do generowania zysków.
 • ROE (return on equity) – wskaźnik rentowności kapitału własnego, który określa stopę zwrotu, jaką firma może uzyskać z danej inwestycji.
 • ROI (return on investment) – ogólny wskaźnik zwrotu z inwestycji, który pozwala wykazać opłacalność (lub jej brak) danego projektu.

👉 Sprawdź, czy sklep internetowy się opłaca.

Analiza rentowności firmy e-commerce

Analizując rentowność sprzedaży w sklepie internetowym czy w firmie związanej ze sprzedażą online, warto pamiętać o tym, że:

 • Rentowność sprzedaży mierzy się dla wybranych okresów, na podstawie danych archiwalnych, które jednocześnie dobrze odzwierciedlają stan rzeczywisty.
 • Im częściej obliczana jest rentowność sprzedaży w sklepie internetowym, tym więcej cennych wniosków można wysnuć z analizy jej wskaźników.
 • Można oceniać zarówno całkowitą rentowność sprzedaży w sklepie, jak i np. opłacalność sprzedaży asortymentu z określonej grupy czy nowej linii produktowej.
 • Analizując wartości wskaźnika ROS, należy pamiętać o horyzoncie czasowym – rentowność podlega bowiem okresowym spadkom, np. w przypadku handlu produktami sezonowymi.
 • W niektórych przypadkach poziom rentowności może wykazywać ujemne wyniki finansowe – szczególnie na początku prowadzenia biznesu e-commerce, gdy inwestycje przewyższają zyski.
Chcesz założyć własny sklep internetowy?

Poznaj platformę e-commerce Sky-Shop:

 • Kompletny system do sprzedaży online wyposażony w ponad 1200 funkcji ułatwiających handel w sieci;
 • Gotowe integracje z hurtowniami i producentami, kurierami, systemami płatności, narzędziami marketingowymi i księgowymi;
 • Intuicyjna obsługa, bezpłatne materiały edukacyjne, nieograniczone wsparcie techniczne i niezobowiązujący okres testowy!

Jak interpretować wskaźnik rentowności sprzedaży?

Im wartość wskaźnika rentowności jest wyższa, tym lepiej. Dobrze też, jeśli rentowność sprzedaży ROS rośnie z czasem.

Nie istnieje natomiast uniwersalny próg wartości, od której biznes staje się opłacalny. Sam wskaźnik prezentuje raczej stopę zwrotu z inwestycji w firmę, a to, jaki wynik jest satysfakcjonujący, zależy tylko od inwestora.

Przykład: Rentowność wcześniej wspomnianego sklepu internetowego wyniosła w okresie ostatnich 3 miesięcy 35%, przynosząc właścicielowi 3,5 tysiąca czystego zysku. W tym czasie zainwestował on w firmę 6,5 tysiąca.

Jeśli wydane pieniądze mógł swobodnie przeznaczyć na rozwój biznesu, a ww. zysk go satysfakcjonuje (i/lub ma charakter dodatkowy), można uznać, że rentowność sprzedaży w tym przypadku jest dobra.

Jeżeli jednak właściciel sklepu poświęcił na biznes środki rezerwowe, a ww. zysk ze sprzedaży jest jego jedynym źródłem dochodu, wartość wskaźnika rentowności przedsięwzięcia można uznać za niską i wymagającą poprawy.

Wnioski z analizy rentowności przedsiębiorstwa

Wysoka rentowność sprzedaży oznacza dobrą kondycję finansową przedsiębiorstwa. Niska wartość wskaźnika może natomiast wskazywać na konieczność optymalizacji biznesu.

Gdy wartości wskaźnika rentowności sprzedaży są wysokie lub rosną, nie ma się czego obawiać – prawdopodobnie stosowane metody marketingowe i sprzedażowe działają, a pieniądze inwestowane są rozsądnie.

Dużą rentowność sprzedaży ROS odnotowują m.in. znane marki z ugruntowaną pozycją na rynku czy największe spółki giełdowe.

Gdy zaś wartości rentowności sprzedaży spadają, warto zastanowić się nad optymalizacją biznesu.

Do sposobów na zwiększenie rentowności sprzedaży internetowej należą:

 • zmniejszenie kosztów stałych – np. przeniesienie sklepu internetowego z oprogramowania Open Source na platformę SaaS, co umożliwi rezygnację z usług/pracowników IT;
 • zmiany w asortymencie i cenach – np. wycofanie z oferty produktów, które nie sprzedają się zbyt dobrze, i wprowadzenie do niej towarów o większym popycie lub ustalenie wyższych marż;
 • optymalizacja kosztów marketingowych – np. rezygnacja z części płatnych reklam na rzecz innych, dotychczas niesprawdzanych działań, np. promocji na Instagramie;
 • inwestycje w nowe działania – np. zwiększające świadomość marki akcje z influencerami czy też napędzające sprzedaż promocje i wyprzedaże.

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa – podsumowanie

ROS pozwoli Ci dowiedzieć się, jaki procent sprzedaży stanowi marża zysku po odliczeniu wszystkich kosztów. Im wyższy poziom tego wskaźnika, tym lepsza kondycja finansowa Twojego sklepu internetowego. Niska rentowność może natomiast wskazywać na konieczność optymalizacji sposobu prowadzenia działalności. W analizie możesz skorzystać także ze wskaźników ROE i ROA.

Masz jakieś pytania dotyczące sprzedaży internetowej? Skontaktuj się z nami lub skomentuj artykuł!

4.81 avg. rating (96% score) - 43 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.