Sky-Shop Blog Prawo i podatki Prawo w e-commerce Dyrektywa Omnibus. Zmiany w prawie dla sklepu internetowego

Dyrektywa Omnibus. Zmiany w prawie dla sklepu internetowego

Prawo w e-commerce
6 min

Zmiany, jakie Dyrektywa Omnibus wprowadzi w sklepach internetowych dotyczą m.in. prezentacji cen promocyjnych i publikacji opinii, które pochodzą od osób korzystających z produktu. Mają one na celu zwiększenie ochrony konsumentów. Sprawdź, co konkretnie Omnibus zmieni w e-commerce!

Czym jest dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa to taki rodzaj aktu prawnego Unii Europejskiej, który zobowiązuje państwa członkowskie do implementacji, tj. wprowadzenia regulacji prawnych zgodnych z treścią dyrektywy. Omnibus reguluje między innymi kwestie informowania o obniżkach cen, opinii konsumenckich oraz ujawniania parametrów decydujących o plasowaniu produktów.

Wdrożenie Dyrektywy Omnibus to tak naprawdę wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

Kiedy Omnibus wchodzi w życie?

Dyrektywa Omnibus wchodzi w w życie 1 stycznia 2023 r. Od tego czasu będziesz musiał stosować się do regulacji, które szczegółowo opisujemy poniżej.

Jakie zmiany dla sklepu internetowego wprowadza Omnibus?

Implementacja dyrektywy – polska ustawa nowelizująca zawiera szereg zmian, które będą wprowadzone w takich ustawach, jak:

 • ustawa o prawach konsumenta,
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 • ustawa o informowaniu o cechach towarów i usług oraz kodeks wykroczeń.

W ramach powyższych ustaw dokonano szeregu istotnych zmian, z których mające największe znaczenie dla e-sprzedawców zostały wyszczególnione poniżej.

Informacja o cenach sprzed promocji

Zgodnie z Omnibusem, w każdym przypadku promocji na towar lub usługi, obok informacji o obniżonej cenie powinno się zamieścić również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
Wymóg ma za zadanie ukrócić praktykę wprowadzania wyższych cen zaraz przed ich obniżką.

Prezentacja najniższej ceny produktu w ostatnich 30 dniach w Sky-Shop

Widoczność najniższej ceny w ostatnich 30 dniach włączysz a panelu administracyjnym sklepu, w zakładce konfiguracja > ustawienia sklepu > ustawienia ogólne > ceny.

Co jeśli towar sprzedawany jest krócej niż 30 dni?

Jeśli dany towar lub usługa oferowane będą do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, zgodnie z projektem polskiej ustawy – obok informacji o obniżonej cenie należy zamieścić informację o najniższej cenie obowiązującej w okresie od dnia zamieszczenia oferty do dnia wprowadzenia promocji.

Prezentacja obniżonej ceny dla towarów szybko psujących się

W przypadku towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności – obok informacji o obniżonej cenie trzeba będzie zamieścić informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. W takim przypadku powyższe dwa akapity nie mają zastosowania.
Przepisy dotyczące produktów szybko psujących się są dość niejasne pod względem językowym. Dopiero praktyka oraz interpretacje organów pozwolą nam na uzyskanie dokładniejszych danych co do zastosowania przepisu.

Obowiązkowy telefon

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami ustawy o prawach konsumenta, prowadzący sklep będzie musiał poinformować nie tylko o adresie przedsiębiorstwa i poczty elektronicznej, ale również o numerze telefonu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. 

Dotychczas numer telefonu był jedynie opcjonalny – teraz ustawodawca zadecydował, że będzie on obowiązkowy.

Zamieszczenie telefonu do sklepu internetowego w oprogramowaniu Sky-Shop

Zmiany w regulaminach – sprzedaż treści cyfrowych

Sklepy internetowe sprzedające treści cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną (czyli nie na nośniku materialnym takim jak np. CD) powinny zaktualizować swoje regulaminy. Ma to związek ze zmianami w przepisach dotyczących odstąpienia od umowy tego rodzaju.

Zgodnie z nowymi przepisami prawo odstąpienia od umowy przy zakupie produktu cyfrowego w sklepie internetowym nie przysługuje konsumentowi wyłącznie gdy:

 • Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą kupującego
 • Kupujący został poinformowany, że po rozpoczęciu świadczenia (np. przesłaniu dostępu do kursu online) utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
 • Sprzedawca przekazał kupującemu potwierdzenie otrzymania zgody najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia.

Należy zwrócić uwagę na tę zmianę zwłaszcza w kontekście checkboxów umieszczonych na stronie sklepu oferującego treści cyfrowe.

Pamiętaj, że w Sky-Shop ustawisz checkboxy zgodnie ze swoimi potrzebami.

W tym miejscu warto wspomnieć, że w tym roku ma wejść w życie również inna nowelizacja zmieniająca ustawę o prawach konsumenta. Tam znajdziemy znacznie więcej regulacji dotyczących treści i usług cyfrowych, nowego rodzaju produktu – towaru z elementami cyfrowymi, a także ważnych zmian w zakresie reklamacji wszystkich produktów.

Skorzystaj z 10% rabatu na regulamin sklepu internetowego i inne dokumenty od Legal Geek!

Zakaz nieuczciwej odsprzedaży biletów

Jako nieuczciwa praktyka rynkowa będzie uznana również odsprzedaż konsumentom biletów na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne lub sportowe, jeżeli przedsiębiorca nabył je z wykorzystaniem oprogramowania pozwalającego mu obejść środki techniczne lub przekroczyć limity nałożone przez pierwotnego sprzedawcę.
Mowa tu na przykład o zakupie większej niż przewidziana na jednego konsumenta liczbie biletów i ich późniejszej odsprzedaży w wyższej cenie.

Rzetelna informacja o opiniach

Omnibus ma też ukrócić zamieszczanie nieprawdziwych opinii, które niejednokrotnie wprowadzają klientów w błąd.

Od teraz sklep internetowy powinien poinformować o tym czy i, w jaki sposób zapewnia, że opinie zostały wystawione przez konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktu lub go nabyli.

Za nieuczciwą praktykę dotyczącą opinii o produktach zostaną uznane:

 • Zamieszczanie lub zlecanie innej osobie zamieszczenia nieprawdziwych opinii lub rekomendacji w celu promowania produktów.
 • Twierdzenie, że opinie o produkcie zostały zamieszczone przez konsumentów, którzy używali lub nabyli dany produkt pomimo, że sprzedawca nie podjął uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy jest to prawda.
 • Niezamieszczenie informacji o sposobie, w jaki sklep zapewnia o pochodzeniu opinii od konsumetnów będzie traktowane jako pominięcie istotnej informacji, a tym samym zaniechanie wprowadzające w błąd.

W Sky-Shop to Ty decydujesz kto może wystawiać opinie! Wejdź do panelu sklepu i wybierz: konfiguracja > wygląd sklepu > kreator szablonu > karta produktu > ustawienia wyglądu (na karcie produktu) > opinie i oceny i wybierz „dla tych, co kupili produkt”.

Kary za nieprzestrzeganie Omnibusa

Za niewdrożenie do swojego sklepu nowych (ale i już obowiązujących) wymogów przewidziane są zróżnicowane kary. Przykładowo:

 • Kary pieniężne nakładane przez Prezesa UOKiK (na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
 • Postępowania karne (z tytułu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych).
 • Kary za naruszenie nakładane przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (na podstawie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług).

Pamiętaj, że wszystkie sklepy internetowe korzystające z oprogramowania Sky-Shop są w pełni przygotowane na wdrożenie Omnibusa! Wystarczy, że skorzystasz z dostępnych funkcji i wprowadzisz zmiany w swojej ofercie.

Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem – prawnikami z Legal Geek.

legal geek

4.78 avg. rating (95% score) - 18 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.