Prawo w dropshippingu. Wszystko, co musisz wiedzieć!


Dropshipping

Dropshipping to bardzo chwytliwe w ostatnich latach hasło, zwłaszcza wśród początkujących sprzedawców. Taki model logistyczny zyskał popularność dzięki temu, że pozwala na szybkie i stosunkowo proste rozpoczęcie sprzedaży przez Internet. Nie musisz bowiem posiadać własnego magazynu pełnego towarów ani zajmować się wysyłką zamówień do klientów – te czynności wykona za Ciebie zewnętrzna hurtownia.

Mimo powszechności sprzedaży bez magazynu, wśród osób poszukujących pomysłu na biznes nadal pojawiają się pytania, jak prowadzić sprzedaż w dropshippingu zgodnie z prawem i czy jest to w ogóle możliwe. W tym wpisie postaramy się przybliżyć Ci prawne aspekty dropshippingu. Zapraszamy do lektury ?

prawo w dropshippingu
Spis treści artykułu

 1. Kto jest sprzedawcą w dropshippingu?
 2. Czy dropshipping jest legalny?
 3. Umowa z hurtownią w dropshippingu – co powinna zawierać?
 4. Umowa powierzenia przetwarzania danych z hurtownią
 5. Regulamin sklepu w dropshippingu
 6. Informacje dla konsumentów i uprzywilejowanych przedsiębiorców
 7. Pozostałe obowiązki informacyjne
 8. Klauzule niedozwolone
 9. Dropshipping a polityka prywatności
 10. Hurtownia jako odbiorca danych
 11. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych a dropshipping
 12. Podsumowanie

Kto jest sprzedawcą w dropshippingu?


W zdecydowanej większości przypadków sprzedawcą w dropshippingu będziesz Ty. Podmiot trzeci (np. hurtownia) zapewni Ci wprawdzie towar i jego wysyłkę do Twojego Klienta, ale to Ty wystawisz Klientowi paragon lub fakturę za dokonane w Twoim sklepie zakupy, i to Ty będziesz odpowiedzialny za prawidłową realizację zamówienia. Właśnie takiego dropshippingu dotyczy nasz artykuł.

Można spotkać się również z modelem, w którym działałbyś jedynie w charakterze pośrednika, a w sklepie internetowym prezentowana byłaby oferta innego podmiotu – ale to zupełnie inny przypadek, którego nie dotyczy niniejszy artykuł.

Wracając do klasycznego dropshippingu, którym się zajmiemy – zanim omówimy szczegóły, na początku rozwiejmy zasadniczą wątpliwość…

Czy dropshipping jest legalny?


Sprzedaż w modelu dropshippingu jest legalna, zgodna z prawem. Musisz jednak pamiętać, że tak, jak każdy inny internetowy sprzedawca, powinieneś spełnić określone warunki, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje. Dla zgodności z prawem należy przede wszystkim zadbać o:

 • regulamin sklepu internetowego;
 • politykę prywatności;
 • wewnętrzną (poufną) dokumentację przetwarzania danych osobowych (RODO).

Poniżej podpowiemy Ci, co powinieneś uwzględnić przy tworzeniu dokumentów dla Twojego sklepu, najpierw jednak odpowiemy na pytanie, na co powinieneś uważać, nawiązując współpracę z hurtownią.

Umowa z hurtownią w dropshippingu – co powinna zawierać?


Aby dropshipping rzeczywiście był dla Ciebie ułatwieniem w sprzedaży, a nie źródłem potencjalnych kłopotów, powinieneś zadbać o właściwą umowę z hurtownią. Warto zauważyć, że taki dokument może narzucić Ci hurtownia, np. w postaci regulaminu akceptowanego przy rejestracji do panelu B2B. Niezależnie od tego, czy podpisujesz umowę, czy akceptujesz regulamin, powinieneś zwrócić uwagę na poniższe zapisy:

1. Czas wysyłki z hurtowni dropshipping do klienta

W umowie z hurtownią powinien pojawić się deklarowany, maksymalny termin wysyłki towaru do klienta. Jak nietrudno się domyślić, im krótszy będzie, tym lepiej dla Ciebie i Twoich klientów. Równocześnie musisz pamiętać, żeby uwzględnić ten termin w swoim regulaminie sprzedaży.

Unikaj sytuacji, w których czas wysyłki podany w regulaminie sklepu jest krótszy niż w umowie z hurtownią!

Nie powinno być tak, że w Twoim regulaminie sprzedaży znajdować się będzie postanowienie o maksymalnie 5-dniowym terminie realizacji zamówienia, podczas gdy w Twojej umowie z hurtownią termin na dostarczenie zamówienia do Klienta określono na 10 dni.
W takiej konfiguracji może okazać się, że Twoi Klienci nie będą otrzymywać towaru na czas, a Ty nie będziesz mógł mieć o to pretensji do hurtowni, która realizuje zamówienia zgodnie z zawartą z Tobą umową.

2. Odpowiedzialność za problemy z zamówieniem w dropshippingu

Musisz pamiętać, że w omawianym przez nas modelu dropshippingu to Ty jesteś sprzedawcą, w związku z czym to Ty ponosisz wobec klienta odpowiedzialność za ewentualne wady towaru czy opóźnienia w dostawie – tego nie da się zmienić poprzez umowę z hurtownią.

Możesz jednak znacznie zmniejszyć swoje ryzyko wynikające z takiego stanu rzeczy. W umowie z hurtownią powinieneś przede wszystkim ustalić, jak wyglądać będzie odpowiedzialność hurtowni za ewentualne problemy z zamówieniami. Niekorzystna dla Ciebie umowa może sprawić, że w takim przypadku to Ty poniesiesz całe ryzyko i koszty wynikające z obsługi zdarzenia, w tym – przykładowo – koszty wymiany wadliwego towaru na nowy.
Będzie tak zwłaszcza w sytuacji, w której w umowie zostanie wskazane, że odpowiedzialność hurtowni wobec Ciebie jest wyłączona. Warto jest więc wynegocjować takie warunki, które będą przewidywać możliwość złożenia przez Ciebie skutecznej reklamacji wobec hurtowni. 

Sprawdź, o co pytać hurtownię dropshipping przed rozpoczęciem współpracy!

3. Kto przyjmuje zwroty i reklamacje w dropshippingu?

Powinieneś także zastanowić się, dokąd Twój Klient powinien kierować towar w przypadku zwrotów lub reklamacji. Jeśli chciałbyś, aby taki towar trafiał bezpośrednio do hurtowni, a nie do Ciebie, powinieneś odpowiednio to zaznaczyć w umowie z hurtownią. Możesz także określić zakres Waszego współdziałania w zakresie rozpatrywania reklamacji czy ewentualnych problemów z odstąpieniem od umowy. Do standardowych sposobów obsługi zwrotu należą:

 • odesłanie towaru bezpośrednio do hurtowni (po wcześniejszym uzgodnieniu warunków);
 • odesłanie towaru do sklepu, który przesyła go do hurtowni;
 • odesłanie towaru do sklepu i sprzedaż pełnowartościowego produktu kolejnemu klientowi.

Pamiętaj jednak, że niezależnie od takich ustaleń, to Ty jesteś podmiotem odpowiedzialnym wobec klienta za wszelkie kwestie związane z zamówieniem, w tym za właściwe przeprowadzenie procedury reklamacyjnej czy uwzględnienie prawa odstąpienia od umowy.

Przeczytaj więcej o zwrotach w dropshippingu!

Umowa powierzenia przetwarzania danych z hurtownią


Co ważne, dokumenty regulujące współpracę z hurtownią powinny obejmować nie tylko aspekty typowo biznesowe. Musisz uwzględnić także wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli słynnego już RODO. Jako sprzedawca będziesz przetwarzać dane osobowe klientów w charakterze administratora. W związku z tym, że hurtownia będzie otrzymywać od Ciebie co najmniej dane adresowe klientów, powinieneś zawrzeć z hurtownią tzw. umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

To nie tylko Twój obowiązek – brak umowy powierzenia przetwarzania może spowodować kary pieniężne także dla hurtowni, co jest istotnym argumentem na wypadek, gdyby hurtownia z jakichś przyczyn nie chciała jej z Tobą zawrzeć. Najwygodniej byłoby, gdyby umowa powierzenia przetwarzania danych stanowiła załącznik do Waszej bazowej umowy, regulującej biznesowe założenia współpracy.

Elementy, które powinieneś zawrzeć w umowie powierzenia, są określone przez RODO. Powinieneś więc wskazać m.in.:

 • rodzaj przekazywanych danych osobowych (tak jak było wspomniane, będą to na pewno co najmniej dane adresowe);
 • kategorie osób, których dane dotyczą (można więc wskazać, że powierzenie dotyczy danych klientów Twojego sklepu, składających w nim zamówienie);
 • zobowiązanie hurtowni do przetwarzania danych wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie;
 • obowiązek stosowania przez hurtownię odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Nie masz czasu na samodzielne tworzenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Chcesz mieć pewność, że umowa będzie zawierać wszelkie wymagane przez RODO elementy? Skorzystaj z rozwiązania opracowanego przez prawników z Kreatora Legal Geek!

Po udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań w formularzu, otrzymasz gotowy do wykorzystania dokument, pasujący do sprzedaży w modelu dropshippingu. Więcej o umowie powierzenia przetwarzania danych z Kreatora dowiesz się tutaj: https://kreator.legalgeek.pl/products/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych

Regulamin sklepu w dropshippingu


Jeśli wybrałeś już hurtownię, ustaliłeś lub zaakceptowałeś zaproponowane zasady współpracy, pora zadbać o Twój sklep internetowy.

Jak wspomnieliśmy, prowadzenie sprzedaży bez magazynu nie zwalnia Cię z obowiązku posiadania odpowiedniego regulaminu sklepu. Regulamin sklepu w dropshippingu nie będzie różnić się w istotny sposób od standardowego regulaminu sklepu internetowego.

O ile nie prowadzisz sprzedaży wyłącznie na rzecz klientów biznesowych, tworząc zasady sprzedaży musisz pamiętać przede wszystkim o prawach konsumenta i przedsiębiorców uprzywilejowanych (o takiej specjalnej kategorii przedsiębiorców, która pojawiła się z początkiem 2021 roku, dowiesz się więcej z artykułu Legal Geek dostępnego tutaj: https://kreator.legalgeek.pl/info/styczniowe-zmiany-prawa-dla-e-commerce-przedsiebiorca-jak-konsument/. Tego rodzaju kupującym przysługuje szczególna ochrona prawna.

Informacje dla konsumentów i uprzywilejowanych przedsiębiorców


Zgodnie z przepisami, musisz poinformować konsumentów i uprzywilejowanych przedsiębiorców m.in. o:

 • swoich danych kontaktowych i identyfikujących – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub założyłeś spółkę, pamiętaj aby wskazać w regulaminie m.in. firmę i numer CEiDG lub KRS, pod którym została zarejestrowana Twoja działalność lub spółka;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy – konsumentowi (i niektórym typom przedsiębiorców) co do zasady przysługuje prawo zwrotu towaru bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jego otrzymania – wiążą się z tym liczne konsekwencje, o których musisz poinformować konsumenta w regulaminie;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Co istotne, jeśli warunki Twojej współpracy z hurtownią zakładają, że zwroty lub reklamacje mają być kierowane bezpośrednio do hurtowni, koniecznie zawrzyj w regulaminie informację o właściwym adresie do zwrotów lub wysyłki wadliwego towaru!

Pozostałe obowiązki informacyjne


Niezależnie od Twoich obowiązków wobec konsumenta, w regulaminie powinieneś także wskazać m.in. wymogi techniczne, które powinien spełnić użytkownik, aby móc prawidłowo korzystać z funkcji Twojego sklepu internetowego. Przykładowo, takim wymogiem może być posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową umożliwiającą obsługę plików cookies.

Powinieneś także określić prostą procedurę reklamacyjną w przypadku nieprawidłowego działania sklepu.

Klauzule niedozwolone


Tworząc regulamin powinieneś pamiętać nie tylko o tym, aby zawrzeć w nim wymagane przez prawo informacje. Musisz jednocześnie uważać, aby nie zamieścić w regulaminie tzw. klauzul niedozwolonych. W uproszczeniu, są to postanowienia z pozoru dla Ciebie korzystne, ale stawiające konsumentów (a także niektórych przedsiębiorców) w rażąco niekorzystnej dla nich sytuacji.

Przykładowo, wygodnie byłoby wskazać w regulaminie, że za ewentualne wady towaru lub opóźnienia w dostawie wobec tego typu kupujących odpowiada hurtownia – wydaje się to logiczne, skoro w dropshippingu to nie Ty się tym zajmujesz. Takie postanowienie z pewnością byłoby jednak niedopuszczalne – pamiętaj, że to Ty ponosisz odpowiedzialność za prowadzoną przez Ciebie sprzedaż. Klauzule niedozwolone w regulaminie to duży problem, mogący narazić Cię na dotkliwe kary pieniężne, nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli chcesz mieć pewność, że regulamin jest dopasowany do Twojej działalności i jednocześnie zgodny z prawem, utwórz go w Kreatorze Legal Geek.

Dropshipping a polityka prywatności


Tak, jak każdy inny sprzedawca, prowadząc sklep internetowy działający w oparciu o dropshipping powinieneś zapewnić odpowiednią politykę prywatności, w której wskażesz sposoby przetwarzania przez Ciebie danych osobowych użytkowników. Wymogi w tym zakresie określa przede wszystkim ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli tzw. RODO. Zgodnie z nim, użytkownika należy poinformować m.in. o:

 • celu przetwarzania (zasadniczym, choć nie jedynym celem przetwarzania danych w sklepie internetowym, jest realizacja umowy sprzedaży);
 • okresie przetwarzania danych;
 • odbiorcach danych, czyli podmiotach, którym udostępniasz dane osobowe użytkownika.
  Takim odbiorcą może być np. Sky-Shop, gdyż jako dostawca oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego posiada dostęp do zgromadzonych w nim danych sprzedażowych. Odbiorcą będzie także zewnętrzne biuro księgowe, z usług którego korzystasz, i do którego mogą trafić dane klientów zawarte na fakturach, czy personel Twojego sklepu, współpracujący z Tobą na podstawach cywilnoprawnych (np. na umowie zlecenie czy umowie o dzieło) – jeśli otrzymuje dostęp do danych użytkownika.

Hurtownia jako odbiorca danych


W zakresie odbiorców danych pojawia się istotna różnica w dokumentacji sklepu internetowego prowadzonego w modelu dropshippingu, w stosunku do standardowego sklepu. Powinieneś wskazać w polityce prywatności, że odbiorcą danych Twojego klienta będzie hurtownia (czy inny podmiot, który realizuje za Ciebie wysyłkę towaru). Tak jak było to już wspomniane, hurtownia będzie bowiem otrzymywać od Ciebie co najmniej dane adresowe klienta, niezbędne do dostarczenia do niego paczki.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych a dropshipping


Jeśli masz już umowę z hurtownią (zwłaszcza umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także dokumentację zewnętrzną dla sklepu (a więc regulamin i politykę prywatności), to jesteś już bardzo blisko rozpoczęcia zgodnej z prawem sprzedaży w modelu dropshippingu. Do pełni szczęścia brakuje Ci jeszcze wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, wymaganej na gruncie RODO. Takie dokumenty powinny potwierdzać przeprowadzenie przez Ciebie należytej analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych, i określać politykę ochrony danych – odpowiednią do stopnia tego ryzyka. Musisz też pamiętać o wymogach w zakresie rejestrowania czynności przetwarzania.

Obawiasz się, że przy tworzeniu dokumentacji dla sklepu internetowego popełnisz błąd? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość! Klientom Sky-Shop przysługuje 10% rabat na wszystkie produkty z Kreatora Legal Geek – rozwiązania zapewniającego profesjonalne dokumenty prawne dla sklepów internetowych.
W ofercie Kreatora znajduje się m.in. omawiana wyżej umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz pakiet E-Sprzedawcy, który zapewni Ci nie tylko zewnętrzną dokumentację dla Twojego sklepu (regulaminy, politykę prywatności), ale także wewnętrzną dokumentację wymaganą na gruncie RODO, jak również garść przydatnych wskazówek prawnych. W okresie abonamentu będziesz miał dostęp do wprowadzanych przez nas aktualizacji dokumentów z Kreatora, w szczególności tych, które wynikają ze zmian w prawie.

Poznaj specjalne zniżki dla klientów Sky-Shop.pl!

Podsumowanie


Na samym końcu podkreślmy jedno: w wymogu posiadania odpowiedniej dokumentacji nie chodzi tylko o to, żeby wszystko było w porządku „na papierze” – powinieneś rzeczywiście stosować się do swoich oświadczeń i zobowiązań zawartych w regulaminie, polityce prywatności czy polityce ochrony danych.

Życzymy Ci powodzenia w Twojej przygodzie, jaką niewątpliwie jest prowadzenie internetowego biznesu.

Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem – prawnikami z Legal Geek.

legal geek prawo ecommerce

4.42 avg. rating (88% score) - 19 votes 5

Senior Marketing Specialist

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.