Sky-Shop Blog Prawo i podatki Działalność gospodarcza Jak założyć własną firmę krok po kroku? Rejestracja działalności dla początkujących

Jak założyć własną firmę krok po kroku? Rejestracja działalności dla początkujących

Działalność gospodarcza
12 min

Otwarcie własnego biznesu to często szansa na spełnienie marzeń. Na początku jednak może wydawać się to dużym wyzwaniem, zwłaszcza jeżeli nigdy wcześniej nie prowadziłeś własnej działalności. Ważne zatem, aby odpowiednio zaplanować ten proces. Jak zacząć i jak rozkręcić pierwszy biznes? Podpowiadamy!

Pierwsze kroki we własnym biznesie

Na samym początku upewnij się, że możesz prowadzić wybraną działalność. W Polsce przepisy prawne pozwalają na otworzenie własnego biznesu niemal wszystkim. Ograniczenia w tej kwestii wynikają nieraz z wyroku sądu, który może zakazać prowadzenia określonej działalności. W przypadku niektórych biznesów niezbędne bywają także specjalne zezwolenia, koncesje lub wpisy do rejestru działalności regulowanej, dlatego warto wcześniej sprawdzić, czy będziesz ich potrzebować.

Na samym początku powinieneś również zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • pomysł na biznes,
 • biznesplan,
 • finansowanie,
 • forma prowadzenia działalności.

Jak założyć własną firmę krok po kroku?

 1. Zweryfikuj pomysł na własną działalność gospodarczą
 2. Opracuj biznesplan
 3. Zadbaj o budżet na start
 4. Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej
 5. Dopełnij formalności i zarejestruj firmę w CEIDG
 6. Dobierz odpowiednie narzędzia do prowadzenia swojej firmy
 7. Zainwestuj w marketing online
 8. Zadbaj o profesjonalną obsługę Klienta
 9. Oferuj rabaty i programy lojalnościowe
 10. Stosuj odpowiednie techniki sprzedażowe

1. Zweryfikuj pomysł na własną działalność gospodarczą

Podstawą każdego biznesu jest dobry pomysł. Powinien on być nie tylko oryginalny, ale przede wszystkim odpowiadać na potrzeby odpowiednio licznego grona odbiorców. W znalezieniu dobrego pomysłu mogą Ci pomóc:

 • obserwacje rynku,
 • rozmowy ze znajomymi,
 • śledzenie trendów,
 • czerpanie z własnych pasji i zainteresowań.

👉 Zobacz również 30 gotowych pomysłów na biznes.

Oczywiście nie każdy biznes ma szansę na sukces, dlatego na początku dobrze jest sprawdzić jego potencjał (np. korzystając z takich narzędzi jak Google Trends lub przedstawiając go innym osobom). Warto również przeprowadzić analizę konkurencji oraz grupy docelowej.

2. Opracuj biznesplan

Przed rozpoczęciem własnego biznesu warto przygotować biznesplan. Taki dokument obejmuje pomysł, plan powstania oraz dalszego rozwoju firmy. Powinny się tam znaleźć: analiza rynku, finansów, mocne i słabe strony oraz dostępne zasoby.

Dzięki biznesplanowi możesz lepiej określić, czy Twój pomysł ma szansę na sukces, i zaplanować działania, które pomogą Ci osiągnąć cel. Dokument będzie również przydatny, jeżeli chcesz się starać o dofinansowanie na swoją firmę.

👉 Sprawdź, jak napisać biznesplan sklepu internetowego.

3. Zadbaj o budżet na start

Rozpoczęcie każdego biznesu wiąże się z inwestycją. Jeżeli nie posiadasz wystarczających środków pozwalających na wystartowanie z własną firmą, możesz skorzystać z różnych form pozyskania funduszy. Są to:

 • dofinansowanie z Urzędu Pracy,
 • dotacje z Unii Europejskiej,
 • Fundusze Venture Capital,
 • crowdfunding,
 • pożyczki dla przedsiębiorców,
 • Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

👉 Sprawdź, jak otworzyć własną działalność niewielkim kosztem i skąd pozyskać fundusze.

4. Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej

Zanim otworzysz własny biznes, musisz określić formę prowadzenia działalności gospodarczej. Możesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę. W określonych przypadkach możliwe jest również skorzystanie z działalności nierejestrowanej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma prowadzenia działalności. W tym przypadku jesteś jedynym właścicielem firmy i możesz samodzielnie decydować o wszystkich jej działaniach. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, musisz opłacać składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

Spółki cywilne

Ten rodzaj działalności jest również często wybierany przez przedsiębiorców ze względu na stosunkowo niskie koszty założenia i prowadzenia biznesu. Do założenia spółki wymagane są co najmniej dwie osoby.

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego obejmują spółki osobowe i kapitałowe. Do spółek osobowych należą:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

Do spółek kapitałowych należą:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.),
 • spółka akcyjna.

👉 Dowiedz się więcej na temat form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność nierejestrowana

Istnieją przypadki, w których możesz prowadzić biznes bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Umożliwia to działalność nierejestrowana. Możesz z niej skorzystać, jeżeli spełniasz poniższe warunki:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej,
 • w żadnym miesiącu przychody z Twojej działalności nie przekraczają 75% minimalnego wynagrodzenia,
 • nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
 • Twoja działalność nie wymaga koncesji lub zezwoleń.

Działalność nierejestrowana pozwala na zminimalizowanie biurokracji oraz uniknięcie opłat ZUS, dzięki czemu możesz otworzyć biznes nawet przy małym kapitale lub bez większego ryzyka przetestować pomysł na firmę.

👉 Dowiedz się więcej na temat działalności nierejestrowanej.

5. Dopełnij formalności i zarejestruj firmę w CEIDG

Jeżeli opracowałeś już plan działania oraz wybrałeś formę prawną dla swojego biznesu, powinieneś przejść do rejestracji firmy w CEIDG. Sam proces nie jest skomplikowany. Wniosek o wpis do CEIDG złożysz tradycyjnie (w urzędzie gminy) lub elektronicznie na stronie biznes.gov.pl (w tym przypadku musisz mieć Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

W formularzu musisz podać takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców,
 • dokument tożsamości,
 • PESEL,
 • adres,
 • numer NIP i REGON (jeśli nie masz jeszcze numeru NIP i REGON, to wniosek o rejestrację będzie równocześnie wnioskiem o ich nadanie),
 • nazwa firmy,
 • kody PKD,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu,
 • dane urzędu skarbowego.

Jeśli chcesz założyć własną działalność, powinieneś też otworzyć w banku rachunek firmowy.

Wybierz odpowiednie kody PKD dla swojego biznesu

Polska Klasyfikacja Działalności to system pozwalający uporządkować rodzaje biznesów. Przy otwieraniu firmy we wniosku CEIDG-1 powinieneś przypisać swoją działalność do określonego kodu PKD.

Możesz wybrać jeden główny numer, który najlepiej określa to, czym się zajmujesz, oraz dowolną liczbę kodów dodatkowych. Całą listę znajdziesz na rządowej stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.

👉 Sprawdź, jakie PKD wybrać dla sprzedaży internetowej.

Wymyśl nazwę nowej firmy

Nazwę działalności musisz podać już w momencie rejestracji biznesu. W przypadku firmy jednoosobowej musi ona zawierać imię i nazwisko właściciela. Nie może także wprowadzać w błąd co do zakresu i rodzaju działalności oraz umożliwiać podszywania się pod innego przedsiębiorcę. Dostępność nazwy możesz sprawdzić za pomocą wyszukiwarki przedsiębiorców w bazie CEIDG i KRS.

👉 Dowiedz się, jak wybrać nazwę dla sklepu internetowego.

Zdecyduj o formie opodatkowania w urzędzie skarbowym

Założenie działalności gospodarczej oznacza także obowiązek określenia, w jaki sposób będziesz rozliczać swoją firmę. Zobacz, czym różnią się poszczególne formy opodatkowania:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – to forma przyznawana automatycznie. Stosuje się ją z uwzględnieniem skali podatkowej: 12% od dochodów na poziomie do 120 000 zł rocznie i 32% dla każdej nadwyżki w dochodach po przekroczeniu tego progu.
 • Podatek liniowy – charakteryzuje się jednolitą stawką 19% bez względu na osiągane dochody.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – to rodzaj opodatkowania zarezerwowany tylko dla określonych działalności. W tym przypadku podatek opłaca się od przychodu, jednak nie można odliczyć kosztów jego uzyskania.
 • Karta podatkowa – to forma dostępna jedynie dla tych przedsiębiorców, którzy rozliczali się w ten sposób przed 2022 rokiem. Wysokość stawki jest tutaj ustalana przez urząd skarbowy.
 • Podatek CIT – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych konieczne jest opłacanie podatku CIT. Wynosi on 19% lub 9% dla małych biznesów oraz firm rozpoczynających działalność.

👉 Przeczytaj więcej na temat form opodatkowania działalności gospodarczej.

Podejmij decyzję w sprawie podatku VAT

VAT to podatek od towarów i usług, którego wartość doliczana jest do każdej transakcji. W większości przypadków stawka VAT wynosi 23%. Przedsiębiorcy powinni zarejestrować się do VAT, jednak istnieją okoliczności pozwalające na zwolnienie z tego obowiązku.

Nie musisz płacić VAT, jeżeli:

 • prowadzona przez Ciebie sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie,
 • sprzedajesz jedynie towary i usługi zwolnione z VAT.

👉 Dowiedz się więcej na temat VAT-u w sprzedaży internetowej.

Odprowadzaj składki do ZUS-u

Rejestrując firmę w CEIDG, dokonujesz od razu zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedsiębiorca musisz odprowadzać za siebie składki ZUS. Jeżeli jednak dopiero zaczynasz prowadzić firmę, możesz przez pierwszych 6 miesięcy korzystać z ulgi na start. W ten sposób unikniesz opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Solidarnościowy.

Po upłynięciu 6 miesięcy masz możliwość kolejnego obniżenia składek ZUS od preferencyjnej podstawy na 24 miesiące.

Wybierz sposób prowadzenia firmowej księgowości

Na etapie zakładania swojego biznesu musisz podjąć decyzję co do sposobu prowadzenia księgowości. Będzie on w dużej mierze uzależniony od wybranej przez Ciebie formy opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego możesz prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w księdze przychodów i rozchodów,
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Jeżeli wybierzesz ryczałt, powinieneś prowadzić z kolei ewidencję przychodów. Sprawdź też przy okazji, czy w Twojej branży założenie firmy wymaga korzystania z kasy fiskalnej. Pamiętaj, że w kwestiach związanych z księgowością i rozliczeniami możesz zawsze liczyć na pomoc biura rachunkowego.

👉 Przeczytaj również „Księgowość dla sklepu internetowego krok po kroku”.

6. Dobierz odpowiednie narzędzia do prowadzenia swojej firmy

Dobór odpowiednich narzędzi pomoże Ci usprawnić wiele procesów i skutecznie zarządzać biznesem. Oczywiście w zależności od Twoich potrzeb oraz profilu firmy będziesz potrzebować różnych rozwiązań. Zanim zdecydujesz się na konkretne narzędzia, zrób research oraz przetestuj dostępne opcje w ramach okresu próbnego.

Przy prowadzeniu sprzedaży w Internecie będziesz potrzebował wygodnej w obsłudze platformy e-commerce. Dobrym wyborem będzie tutaj oprogramowanie Sky-Shop, które pozwala prowadzić sprzedaż we własnym sklepie internetowym, na Allegro oraz w dropshippingu. Podczas 14-dniowego, bezpłatnego okresu próbnego sprawdzisz wszystkie funkcje, jakie oferuje oprogramowanie.

👉 Zobacz również najlepsze narzędzia e-commerce dla sklepu internetowego.

7. Zainwestuj w marketing online

Jednym z największych wyzwań, jakie staną przed Tobą przy rozkręcaniu własnego biznesu, będzie przyciągnięcie do siebie odpowiednio licznego grona klientów. Pomogą Ci w tym zaplanowane działania marketingowe dopasowane do Twojego biznesu i grupy docelowej.

W jaki sposób możesz pozyskać klientów i promować swoją markę?

 • Płatne reklamy – płatne kampanie (takie jak Google Ads czy Facebook Ads) pozwolą Ci szybko dotrzeć do dużego grona odbiorców. Co więcej, reklamy możesz targetować pod kątem wieku, płci, lokalizacji czy zainteresowań, dzięki czemu zobaczą je osoby potencjalnie zainteresowane Twoją ofertą.
 • SEO – dzięki pozycjonowaniu staniesz się bardziej widoczny w wyszukiwarce. Optymalizacja Twojej strony internetowej, sklepu czy bloga pozwoli Ci wyświetlać się na pożądane przez Ciebie zapytania, dzięki czemu dotrzesz do swojej grupy docelowej.
 • E-mail marketing – e-mail marketing to narzędzie, które umożliwia budowanie trwałej relacji z klientami. Dzięki niemu nie tylko powiadomisz ich o postępie w realizacji zamówienia, ale także przypomnisz o nowej ofercie, promocjach czy zachęcisz do pozostawienia opinii w sklepie.
 • Media społecznościowe – social media pozwalają na budowanie relacji nie tylko z innymi ludźmi, ale także z markami. Dzięki nim zaprezentujesz swoją firmę szerokiemu gronu użytkowników, łatwiej dotrzesz do klientów i zbudujesz zaangażowaną społeczność.

👉 Dowiedz się więcej na temat marketingu w sklepie internetowym.

8. Zadbaj o profesjonalną obsługę Klienta

Profesjonalna obsługa to element, który w dużym stopniu wpływa na doświadczenia klientów i sprawia, że chętniej korzystają oni z usług danej firmy. Zadbaj zatem, aby Twoi odbiorcy mogli liczyć na fachową pomoc w każdej kwestii. Zwróć szczególną uwagę na:

 • sposób komunikacji z klientem,
 • dostępność różnorodnych metod kontaktu (mail, telefon, live chat),
 • szybkie i rzeczowe udzielanie odpowiedzi na pytania,
 • przejrzyste zasady korzystania z usług lub dokonywania zakupów (szczególnie w przypadku reklamacji i zwrotów),
 • informowanie o statusie zamówienia w przypadku sprzedaży wysyłkowej,
 • odpowiednie pakowanie towarów.

👉 Dowiedz się więcej na temat obsługi klienta w sklepie internetowym.

9. Oferuj rabaty i programy lojalnościowe

Pozyskanie klientów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwą sztuką jest ich utrzymanie. Oprócz obsługi na wysokim poziomie powinieneś zatem zaoferować swoim stałym odbiorcom coś więcej. Dobrze sprawdzą się tutaj wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe. Zazwyczaj polegają one na zbieraniu punktów, które można później wymienić na nagrody lub rabaty.

Programy lojalnościowe sprawiają, że klienci chętniej powracają do Ciebie i w ten sposób przywiązują się do marki. Dodatkowo często decydują się oni na wydanie większej kwoty, aby uzyskać benefity.

👉 Zobacz, jak program lojalnościowy w sklepie internetowym zwiększa zysk.

10. Stosuj odpowiednie techniki sprzedażowe

W rozkręceniu Twojego biznesu z pewnością pomoże Ci stosowanie odpowiednich technik sprzedażowych. Powinny być one dopasowane do Twojej branży oraz grupy docelowej. W przypadku sklepów internetowych możesz np. wykorzystać cross-selling i upselling.

Cross-selling polega na oferowaniu produktów komplementarnych, z kolei upselling zachęca do wyboru droższego wariantu artykułu. Obie te techniki pomagają zwiększyć wartość zamówień, dzięki czemu możesz zarobić więcej.

👉 Zobacz też, jak rozkręcić własny sklep internetowy.

Zakładając własną firmę, skorzystaj ze Sky-Shop!

Jeżeli planujesz otworzyć własny biznes w branży e-commerce, skorzystaj z platformy Sky-Shop. Oprogramowanie pozwoli Ci nie tylko sprzedawać we własnym sklepie internetowym, ale także za pomocą innych kanałów. Dzięki niemu możesz otworzyć własną działalność internetową szybko i wygodnie.

Na skróty

Załóż własny sklep internetowy - szybko i wygodnie!

 • Postaw na sklep internetowy z supportem w Sky-Shop.pl.
 • Sprzedawaj na Allegro, Empik Place, OLX i w innych kanałach sprzedaży.
 • Obsługuj całą sprzedaż z jednego, wygodnego panelu administracyjnego.
 • Testuj przez 14 dni za darmo - bez zobowiązań!
Załóż sklep testowy już teraz tak jak ponad 35 000 innych osób!

Jakie korzyści daje Ci Sky-Shop?

 • Dzięki prostemu w obsłudze kreatorowi szablonu samodzielnie stworzysz wygląd sklepu.
 • Szybko i łatwo zintegrujesz swój sklep z hurtowniami, systemami płatności, firmami kurierskimi, porównywarkami cen, systemami księgowymi i narzędziami marketingowymi.
 • Zyskasz możliwość zarządzania sprzedażą w wielu kanałach (np. Allegro, OLX czy EmpikPlace) z poziomu jednego panelu administracyjnego.
 • Autorska bramka płatnicza pozwoli Ci wygodnie obsługiwać płatności także w ramach działalności nierejestrowanej.
 • Dzięki wygodnej aplikacji będziesz zarządzać swoim sklepem z dowolnego miejsca.
 • Ciągłe aktualizacje i nowe funkcje pomogą Ci rozwijać Twój biznes.
 • Skorzystasz z bezpłatnego wsparcia technicznego na każdym etapie prowadzenia biznesu.

Dostęp do oprogramowania otrzymasz w ramach wygodnych opcji abonamentowych dostosowanych do Twoich potrzeb. Załóż bezpłatne konto testowe i zobacz sam, jak rozkręcić własny biznes ze Sky-Shop.

5.00 avg. rating (99% score) - 8 votes 5

Powiązane posty

Wypróbuj platformę Sky-Shop bezpłatnie.

Przez 14 dni bez zobowiązań z pełną funkcjonalnością platformy.